Strakonice – Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Projekt OPŽP CZ.1.02./1.1.00/08.02057