Technické služby města Strakonice provádí a zajišťují služby v následujících oblastech

Aktuální informace

Nabídka pracovního místa – II

07. 11. 2022

Technické služby Strakonice nabízejí pracovní místo na pozici „Hrobník, pracovník pohřební služby“ v trvalém pracovním poměru.

Bližší informace pí. Hejpetrová , tel. 380 420 404 (v pracovní dny 6:00 – 14:00) a na naší stránce „Pracovní příležitosti“.

Nabídka pracovního místa – I

20. 10. 2022

Technické služby Strakonice nabízejí pracovní místo na pozici „Obsluha popelového vozu“ v trvalém pracovním poměru.

Bližší informace pí. Hollarová, tel. 702 011 844.

Otevírací doba pískovny od října 2022

21. 09. 2022

Technické služby Strakonice oznamují, že od října 2022 bude Pískovna V Holi otevřena každý sudý týden v úterý od 7 do 13 hodin.

Odprodej automobilu na svoz odpadu

22. 06. 2022

Nabízíme k odprodeji nákladní vůz na svoz odpadu.

  • podvozek – MAN, typ D 2066 LF39
  • nástavba – ZOELLER MEDIUM XL
  • barva – oranžová RAL2011
  • první uvedení do evidence duben 2008
  • cena – 500 000,- Kč bez DPH.

Fotografie vozidla a kopii TP naleznete zde (ZIP soubor 20,5 MB).

Další informace získáte na telefonu 797 993 966 – p. Brázda, vedoucí střediska Doprava.

 

Nabídka brigády

10. 05. 2022

Technické služby Strakonice oznamují, že hledají brigádníka na svoz odpadu. Jedinou podmínkou je věk nad 18 let.

Informace získáte na telefonu 702 011 844 – pí. Hollarová, vedoucí střediska.

 

Změna v provozu pískovny V Holi od dubna 2022

24. 03. 2022

Od 1. dubna 2022 do odvolání bude probíhat těžba a prodej písku v pískovně V Holi vždy v úterý od 7:00 do 13:00 hodin.

Další informace k provozu pískovny získáte na telefonních číslech 380 420 435 nebo 702 011 844 (pí. Hollarová).

Nabídka pracovního místa

10. 03. 2022

Nabízíme 1 pracovní místo na pozici „Účetní bytového hospodářství“. Bližší informace naleznete na stránce „Nabídka pracovního místa“.

Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2022

27. 12. 2021

Na základě usnesení  Rady Města Strakonice a usnesení Zastupitelstva Města Strakonice č. 486/ZM/2021 dochází od 1. ledna 2022 ke změně ceny vodného na 63,74 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 38,48 Kč/m3 (bez DPH). DPH je stanovena ve výši 10 %. Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2022 byla stanovena na 49,010 mil. Kč (bez DPH).

Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf – 354 kB).

Změna ve výpočtu odkanalizovaných srážkových vod

22. 12. 2021

Technické služby Strakonice oznamují, že od 1. ledna 2022 vchází v platnost nová hodnota „Dlouhodobého ročního srážkového normálu“ poskytovaná Českým hydrometeorologickým ústavem, která vychází z období let 1991–2020. Podle dlouhodobého srážkového normálu je počítáno množství odkanalizovaných srážkových vod podnikajících subjektů. Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Z tohoto důvodu dojde pro období od 1. ledna 2022 k automatickému přepočtu množství srážkových vod. Tato změna nevyžaduje změnu smlouvy.

Nový dlouhodobý roční srážkový normál pro lokalitu Strakonice je 620 mm za rok.

Možnost samoodečtu stavu vodoměru

26.10.2020

Pokud Vás náš odečítač nezastihl doma během provádění odečtů spotřeby vody a zanechal Vám lístek k nahlášení stavu spotřeby na vodoměru, můžete od tohoto týdne využít možnosti zadat spotřebu z Vašeho vodoměru prostřednictvím našich webových stránek. Formulář k nahlášení samoodečtu naleznete v části „Vodní hospodářství“ – zde.

Městské zahradnictví opět zahájilo provoz

8.3.2020

Od počátku března 2020 je opět otevřeno Městské zahradnictví Strakonice na původní adrese U Blatenského mostu 161 ve Strakonicích, mapa je zde.

Městské zahradnictví Strakonice je otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin, telefonická domluva možná na telefonech 739 463 511 a 737 479 047.

Aktuální nabídka TS Strakonice

Tlakové čištění kanalizačních přípojek a potrubí. Monitoring potrubí do DN300.