Technické služby města Strakonice provádí a zajišťují služby v následujících oblastech

Aktuální informace

Uzavření společnosti TS Strakonice

12. 10. 2020

Vážení zákazníci,

Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. před virovou nákazou se společnost uzavírá.

K projednání nezbytně nutných záležitostí jsou naši zaměstnanci dostupní telefonicky, nebo na elektronických adresách e-mailu. Potřebné kontakty jsou zde a zde (pdf – 150 KB) . V případě nutnosti je možné dohodnout si osobní schůzku.

Podmínkou vstupu do prostor provozoven  společnosti je použití ochranných prostředků (rouška, respirátor a pod.) a zdravotní stav bez jakýchkoliv příznaků virového onemocnění (teplota, kašel …). Jde o ochranu Vás i našich zaměstnanců.

Věříme, že tato opatření jsou časově omezená.

Děkujeme za pochopení.

Provoz pískovny v březnu 2021

25.2.2021

TS Strakonice oznamují, že těžební dny pískovny v březnu 2021 jsou stanoveny na úterý 9. a 23. března 2021, od 7 do 13 hodin.

V případě nepřízně počasí či mimořádné potřeby písku lze telefonicky domluvit náhradní termín těžby a prodeje písku.

Pohřební služba – změna pohotovostních telefonních čísel

23. 2. 2021

TS Strakonice oznamují, že v těchto dnech dochází ke změně některých pohotovostních čísel Pohřební služby pro převoz zemřelých a nepřetržitou službu.

Stávající telefonní čísla 601 588 430 a 601 588 431 budou funkční pouze do neděle 28. února 2021. Od čtvrtka 25. února 2021 lze již používat nová telefonní čísla 727 800 867727 800 868.

Dočasné zrušení svozu bioodpadu z důvodu mrazu

15. 2. 2021

Vzhledem k extrémně nízkým teplotám, kdy hrozí poškození svozových nádob na bioodpad při manipulaci s nimi, nebude v týdnu od 15.2.2021 do 18.2.2021 svoz uskutečněn. Pokud to klimatické podmínky dovolí, svoz bioodpadu bude obnoven v řádném termínu, tj. od 1.3.2021 do 4.3.2021.

Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2021

28.12. 2020

Na základě usnesení  Rady Města Strakonice č. 1200/2020 a usnesení Zastupitelstva Města Strakonice č. 294/ZM/2020 dochází od 1. ledna 2021 ke změně ceny vodného na 58,64 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 35,72 Kč/m3 (bez DPH). DPH je stanovena ve výši 10 %. Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2021 byla stanovena na 46,000 mil. Kč (bez DPH), výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2020 byla navýšena o 2,300 mil. Kč (bez DPH).

Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf – 270 kB).

Možnost samoodečtu stavu vodoměru

26.10.2020

Pokud Vás náš odečítač nezastihl doma během provádění odečtů spotřeby vody a zanechal Vám lístek k nahlášení stavu spotřeby na vodoměru, můžete od tohoto týdne využít možnosti zadat spotřebu z Vašeho vodoměru prostřednictvím našich webových stránek. Formulář k nahlášení samoodečtu naleznete v části „Vodní hospodářství“ – zde.

Zpracování vzorků pitných vod Laboratoří VHS pro externí zákazníky v době uzavření společnosti

12.10.2020

Laboratoř VHS TS Strakonice oznamuje, že v době uzavření společnosti bude za účelem minimalizace šíření nákazy výdej vzorkovnic a příjem vzorků vody pouze po telefonické domluvě s pracovníky laboratoře na telefonních číslech 380 420 407, 728 169 259.

Obnovení svozu bioodpadu (BRKO)

14.4.2020

Technické služby Strakonice oznamují, že po dohodě s odborem ŽP MěÚ a v souvislosti s aktuálním stavem protiepidemických opatření od pondělí 20. dubna 2020 bude obnoven svoz biodpadu (BRKO) (hnědé svozové popelnice pro BRKO) dle platného harmonogramu. Harmonogram svozu je na webových stránkách města Strakonice, zde.

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO, bioodpad) lze nadále také ukládat ve Sběrném dvoře U Blatenského mostu denně od 8:30 do 17:00 hodin.

Omezení provozu Pohřební služby

31.3.2020

V souvislosti s přijetím epidemiologických opatření k nákaze COVID-19 je do odvolání UZAVŘENA kanceláž správy hřbitova a Pohřební služby. Objednávání obřadů je možné od pondělí do pátku v době od 8:00 do 12:00 hodin.

K vyřízení nezbytně nutných administrativních záležitostí využijte telefonického kontaktu na čísle 380 420 404, nebo elektronické pošty.
V urgentních případech v mimopracovní době použijte kontaktní číslo 602 483 520.

Městské zahradnictví opět zahájilo provoz

8.3.2020

Od počátku března 2020 je opět otevřeno Městské zahradnictví Strakonice na původní adrese U Blatenského mostu 161 ve Strakonicích, mapa je zde.

Městské zahradnictví Strakonice je otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin, telefonická domluva možná na telefonech 739 463 511 a 737 479 047.

Aktuální nabídka TS Strakonice

Tlakové čištění kanalizačních přípojek a potrubí. Monitoring potrubí do DN300.