Technické služby města Strakonice provádí a zajišťují služby v následujících oblastech

Aktuální informace

Otevření Pískovny V Holi – červen až srpen 2024

3. 6. 2024

Technické služby Strakonice oznamují, že v měsících červen až srpen bude otevřena Pískovna V Holi pro těžbu a prodej písku následovně:

– červen – v úterý 11. a 25. června 2024;

– červenec – v úterý 9. a 23. července 2024;

– srpen – v úterý 6. a 20. srpna 2024.

Těžbu písku je možné ve výjmečných případech individuálně sjednat na telefonních číslech 380 420 435 nebo 702 011 844 (pí. Hollarová).

Stanovení maximální kapacity uložené rekultivační zeminy

12. 3. 2024

Technické služby Strakonice oznamují, že od 1. dubna 2024 se stanovuje pro rekultivaci skládky V Holi maximální kapacita uložené rekultivační zeminy (kámen, cihla, tašky, beton a zem) na množství 100 tun za měsíc.

Děkujeme za pochopení.

 

Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2024

2. 1. 2024

Ceník A – platný pro obce Strakonice, Mutěnice, Radošovice, včetně přilehlých částí.

Na základě usnesení  Rady Města Strakonice a usnesení Zastupitelstva Města Strakonice č. 247/ZM/2023 ze dne 13. 12. 2023 dochází od 1. ledna 2024 ke změně ceny vodného na 75,46 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 40,11 Kč/m3 (bez DPH). Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2024 byla stanovena na 49,200 mil. Kč (bez DPH).

Ceník B – platný pro obec Pracejovice včetně přilehlých částí.

Na základě uzavřené Koncesní smlouvy pachtovní na provozování vodovodu a kanalizace obce Pracejovice uzavřené dne 29. 12. 2022 dochází od 1. ledna 2024 ke změně ceny vodného na 61,00 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 80,85 Kč/m3 (bez DPH).

DPH je stanovena ve výši 12 %.

Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf – 354 kB).

Telefonní seznam pracovišť TS Strakonice

07. 11. 2023

Telefonní seznam pevných linek na jednotlivá pracoviště středisek TS Strakonice si můžete zobrazit zde (pdf 470 KB) .

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022

20. 2. 2023

Společnost ECOBAT s.r.o. udělila naší společnosti Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022 za odevzdání ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 212 kg odpadních baterií. Z tohoto množství baterií bylo recyklací získáno 159 kg druhotných surovin, které budou využity při výrobě nových produktů.

Změna ve výpočtu odkanalizovaných srážkových vod

22. 12. 2021

Technické služby Strakonice oznamují, že od 1. ledna 2022 vchází v platnost nová hodnota „Dlouhodobého ročního srážkového normálu“ poskytovaná Českým hydrometeorologickým ústavem, která vychází z období let 1991–2020. Podle dlouhodobého srážkového normálu je počítáno množství odkanalizovaných srážkových vod podnikajících subjektů. Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Z tohoto důvodu dojde pro období od 1. ledna 2022 k automatickému přepočtu množství srážkových vod. Tato změna nevyžaduje změnu smlouvy.

Nový dlouhodobý roční srážkový normál pro lokalitu Strakonice je 620 mm za rok.

Možnost samoodečtu stavu vodoměru

26.10.2020

Pokud Vás náš odečítač nezastihl doma během provádění odečtů spotřeby vody a zanechal Vám lístek k nahlášení stavu spotřeby na vodoměru, můžete od tohoto týdne využít možnosti zadat spotřebu z Vašeho vodoměru prostřednictvím našich webových stránek. Formulář k nahlášení samoodečtu naleznete v části „Vodní hospodářství“ – zde.

Městské zahradnictví opět zahájilo provoz

8.3.2020

Od počátku března 2020 je opět otevřeno Městské zahradnictví Strakonice na původní adrese U Blatenského mostu 161 ve Strakonicích, mapa je zde.

Městské zahradnictví Strakonice je otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin, telefonická domluva možná na telefonech 739 463 511 a 737 479 047.

Aktuální nabídka TS Strakonice

Tlakové čištění kanalizačních přípojek a potrubí. Monitoring potrubí do DN300.