Technické služby města Strakonice provádí a zajišťují služby v následujících oblastech

Aktuální informace

Přerušení dodávky pitné vody – Nový Dražejov

28. 3. 2023

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v Novém Dražejově dojde k přušení dodávky pitné vody ve čtvrtek 30. března 2023 v době od 8 hodin s předpokládaným zprovozněním opraveného vodovodu do 13 hodin. Přerušení dodávky pitné vody v Novém Dražejově se týká ulic Otavská k č.p. 101 (pravá strana ve směru od Strakonic), Nová, Na Rozhledech, Na Hrázi a U Větrolamu.

Při opětovném napouštění vodovodního řadu po opravě může dojít ke kolísání tlaku a zakalení dodávané vody i v okolních ulicích.

Více informací obdržíte na tel. č. 724 974 001.

Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu sběrného dvora o Velikonocích

24. 3. 2023

Technické služby Strakonice oznamují, že v období Velikonoc bude Sběrný dvůr U Blatenského mostu otevřen, respektive uzavřen, následovně:

  • pátek 7. dubna 2023 – ZAVŘENO;
  • sobota 8. dubna 2023 – OTEVŘENO;
  • neděle 9. dubna 2023 – ZAVŘENO;
  • pondělí 10. dubna 2023 – ZAVŘENO.

Děkujeme za pochopení.

Provoz pískovny V Holi v březnu 2023

17. 3. 2023

Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 28. března 2023 bude otevřena pískovna V Holi v době od 7 do 13 hodin pro těžbu a prodej písku.

Nabídka volného místa – referent střediska VH

8. 3. 2023

Technické služby Strakonice oznamují, že nabízejí volné místo ve středisku vodního hospodářství. Podrobnosti naleznete zde .

Krátké omezení provozní doby střediska BH dne 9. března 2023

24. 2. 2023

Ve čtvrtek 9. března 2023 bude z provozních důvodů krátce omezena provozní doba na středisku BH.  Od 12:00 hod. budou prostory střediska pro zákazníky uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022

20. 2. 2023

Společnost ECOBAT s.r.o. udělila naší společnosti Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022 za odevzdání ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 212 kg odpadních baterií. Z tohoto množství baterií bylo recyklací získáno 159 kg druhotných surovin, které budou využity při výrobě nových produktů.

Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2023

29. 12. 2022

Ceník A – platný pro obce Strakonice, Mutěnice, Radošovice, včetně přilehlých částí.

Na základě usnesení  Rady Města Strakonice a usnesení Zastupitelstva Města Strakonice č. 58/ZM/2022 ze dne 14. 12. 2022 dochází od 1. ledna 2023 ke změně ceny vodného na 68,88 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 40,11 Kč/m3 (bez DPH). Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2023 byla stanovena na 49,000 mil. Kč (bez DPH).

Ceník B – platný pro obec Pracejovice včetně přilehlých částí.

Na základě nově uzavřené Koncesní smlouvy pachtovní na provozování vodovodu a kanalizace obce Pracejovice uzavřené dne 29. 12. 2022 dochází od 1. ledna 2023 ke změně ceny vodného na 55,48 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 72,86 Kč/m3 (bez DPH).

DPH je stanovena ve výši 10 %.

Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf – 354 kB).

Provoz pískovny V Holi

01. 12. 2022

Technické služby Strakonice oznamují, že od 1. prosince 2022 je pískovna V Holi uzavřena.

Těžbu písku je možné ve výjmečných případech individuálně sjednat na telefonních číslech 380 420 435 nebo 702 011 844 (pí. Hollarová).

Změna ve výpočtu odkanalizovaných srážkových vod

22. 12. 2021

Technické služby Strakonice oznamují, že od 1. ledna 2022 vchází v platnost nová hodnota „Dlouhodobého ročního srážkového normálu“ poskytovaná Českým hydrometeorologickým ústavem, která vychází z období let 1991–2020. Podle dlouhodobého srážkového normálu je počítáno množství odkanalizovaných srážkových vod podnikajících subjektů. Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Z tohoto důvodu dojde pro období od 1. ledna 2022 k automatickému přepočtu množství srážkových vod. Tato změna nevyžaduje změnu smlouvy.

Nový dlouhodobý roční srážkový normál pro lokalitu Strakonice je 620 mm za rok.

Možnost samoodečtu stavu vodoměru

26.10.2020

Pokud Vás náš odečítač nezastihl doma během provádění odečtů spotřeby vody a zanechal Vám lístek k nahlášení stavu spotřeby na vodoměru, můžete od tohoto týdne využít možnosti zadat spotřebu z Vašeho vodoměru prostřednictvím našich webových stránek. Formulář k nahlášení samoodečtu naleznete v části „Vodní hospodářství“ – zde.

Městské zahradnictví opět zahájilo provoz

8.3.2020

Od počátku března 2020 je opět otevřeno Městské zahradnictví Strakonice na původní adrese U Blatenského mostu 161 ve Strakonicích, mapa je zde.

Městské zahradnictví Strakonice je otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin, telefonická domluva možná na telefonech 739 463 511 a 737 479 047.

Aktuální nabídka TS Strakonice

Tlakové čištění kanalizačních přípojek a potrubí. Monitoring potrubí do DN300.