Technické služby města Strakonice provádí a zajišťují služby v následujících oblastech

Aktuální informace

Uzavření společnosti TS Strakonice

12. 10. 2020

Vážení zákazníci,

Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. před virovou nákazou se společnost uzavírá.

K projednání nezbytně nutných záležitostí jsou naši zaměstnanci dostupní telefonicky, nebo na elektronických adresách e-mailu. Potřebné kontakty jsou zde a zde (pdf – 150 KB) . V případě nutnosti je možné dohodnout si osobní schůzku.

Podmínkou vstupu do prostor provozoven  společnosti je použití ochranných prostředků (rouška, respirátor a pod.) a zdravotní stav bez jakýchkoliv příznaků virového onemocnění (teplota, kašel …). Jde o ochranu Vás i našich zaměstnanců.

Věříme, že tato opatření jsou časově omezená.

Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody ve Strakonicích

4. 5. 2021

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu přepojování vodovodního řádu v ul. Mírová  bude přerušena dodávka pitné vody ve čtvrtek 6. května 2021 od 8 do 16 hodin. Přerušení dodávky se bude týkat ul. Chelčického mezi ul. Mírová a Zvolenská a ul. Boženy Němcové od křižovatky s ul. Zahradní ke křižovatce s ul. Husova. Na uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení.
Po opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody.
Případné dotazy ohledně této akce rádi zodpovíme na tel. č. 724 974 001.
Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.

Dočasné uzavření Sběrného dvora ve Strakonicích

27. 4. 2021

Technické služby Strakonice připomínají, že v sobotu 1. a 8. května 2021 bude Sběrný dvůr u Blatenského mostu uzavřen z důvodu státního svátku.

Provoz pískovny od dubna 2021

30.3.2021

TS Strakonice oznamují, že těžební dny pískovny a prodej písku jsou od 1. dubna 2021 stanoveny na úterý, vždy od 7 do 13 hodin.

Informace k vydávání známek na popelnice pro rok 2021

1. 3. 2021

Technické služby Strakonice oznamují, že v období Velikonoc bude Sběrný dvůr uzavřen v pátek 2. dubna 2021 a v pondělí 5. dubna 2021. V sobotu 3. dubna a v neděli 4. dubna 2021 bude Sběrný dvůr normálně otevřen od 8:30 do 18:00 (resp. do 17:45) hod., s polední přestávkou od 12:00 do 13:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2021

28.12. 2020

Na základě usnesení  Rady Města Strakonice č. 1200/2020 a usnesení Zastupitelstva Města Strakonice č. 294/ZM/2020 dochází od 1. ledna 2021 ke změně ceny vodného na 58,64 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 35,72 Kč/m3 (bez DPH). DPH je stanovena ve výši 10 %. Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2021 byla stanovena na 46,000 mil. Kč (bez DPH), výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2020 byla navýšena o 2,300 mil. Kč (bez DPH).

Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf – 270 kB).

Možnost samoodečtu stavu vodoměru

26.10.2020

Pokud Vás náš odečítač nezastihl doma během provádění odečtů spotřeby vody a zanechal Vám lístek k nahlášení stavu spotřeby na vodoměru, můžete od tohoto týdne využít možnosti zadat spotřebu z Vašeho vodoměru prostřednictvím našich webových stránek. Formulář k nahlášení samoodečtu naleznete v části „Vodní hospodářství“ – zde.

Zpracování vzorků pitných vod Laboratoří VHS pro externí zákazníky v době uzavření společnosti

12.10.2020

Laboratoř VHS TS Strakonice oznamuje, že v době uzavření společnosti bude za účelem minimalizace šíření nákazy výdej vzorkovnic a příjem vzorků vody pouze po telefonické domluvě s pracovníky laboratoře na telefonních číslech 380 420 407, 728 169 259.

Městské zahradnictví opět zahájilo provoz

8.3.2020

Od počátku března 2020 je opět otevřeno Městské zahradnictví Strakonice na původní adrese U Blatenského mostu 161 ve Strakonicích, mapa je zde.

Městské zahradnictví Strakonice je otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin, telefonická domluva možná na telefonech 739 463 511 a 737 479 047.

Aktuální nabídka TS Strakonice

Tlakové čištění kanalizačních přípojek a potrubí. Monitoring potrubí do DN300.