Technické služby města Strakonice provádí a zajišťují služby v následujících oblastech

Aktuální informace

Uzavření společnosti TS Strakonice

12. 10. 2020

Vážení zákazníci,

Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. před virovou nákazou se společnost uzavírá.

K projednání nezbytně nutných záležitostí jsou naši zaměstnanci dostupní telefonicky, nebo na elektronických adresách e-mailu. Potřebné kontakty jsou zde a zde (pdf – 150 KB) . V případě nutnosti je možné dohodnout si osobní schůzku.

Podmínkou vstupu do prostor provozoven  společnosti je použití ochranných prostředků (rouška, respirátor a pod.) a zdravotní stav bez jakýchkoliv příznaků virového onemocnění (teplota, kašel …). Jde o ochranu Vás i našich zaměstnanců.

Věříme, že tato opatření jsou časově omezená.

Děkujeme za pochopení.

Přerušení provozu pískovny

13.11.2020

TS Strakonice oznamují, že od úterý 8. prosince 2020 bude do odvolání uzavřena pískovna. Znovuotevření pískovny bude záviset na vývoji počasí na počátku roku 2021.

Možnost samoodečtu stavu vodoměru

26.10.2020

Pokud Vás náš odečítač nezastihl doma během provádění odečtů spotřeby vody a zanechal Vám lístek k nahlášení stavu spotřeby na vodoměru, můžete od tohoto týdne využít možnosti zadat spotřebu z Vašeho vodoměru prostřednictvím našich webových stránek. Formulář k nahlášení samoodečtu naleznete v části „Vodní hospodářství“ – zde.

Zpracování vzorků pitných vod Laboratoří VHS pro externí zákazníky v době uzavření společnosti

12.10.2020

Laboratoř VHS TS Strakonice oznamuje, že v době uzavření společnosti bude za účelem minimalizace šíření nákazy výdej vzorkovnic a příjem vzorků vody pouze po telefonické domluvě s pracovníky laboratoře na telefonních číslech 380 420 407, 728 169 259.

Nová cena vodného a stočného od 1. května 2020

5.5. 2020

Na základě rozhodnutí Rady Města Strakonice dochází od 1. května 2020 ke změně ceny vodného na 56,02 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 31,13 Kč/m3 (bez DPH). DPH je pro období od 1. května 2020 stanovena ve výši 10 %. Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2020 byla stanovena na 42,300 mil. Kč (bez DPH).

Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf – 270 kB).

Obnovení svozu bioodpadu (BRKO)

14.4.2020

Technické služby Strakonice oznamují, že po dohodě s odborem ŽP MěÚ a v souvislosti s aktuálním stavem protiepidemických opatření od pondělí 20. dubna 2020 bude obnoven svoz biodpadu (BRKO) (hnědé svozové popelnice pro BRKO) dle platného harmonogramu. Harmonogram svozu je na webových stránkách města Strakonice, zde.

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO, bioodpad) lze nadále také ukládat ve Sběrném dvoře U Blatenského mostu denně od 8:30 do 17:00 hodin.

Omezení provozu Pohřební služby

31.3.2020

V souvislosti s přijetím epidemiologických opatření k nákaze COVID-19 je do odvolání UZAVŘENA kanceláž správy hřbitova a Pohřební služby. Objednávání obřadů je možné od pondělí do pátku v době od 8:00 do 12:00 hodin.

K vyřízení nezbytně nutných administrativních záležitostí využijte telefonického kontaktu na čísle 380 420 404, nebo elektronické pošty.
V urgentních případech v mimopracovní době použijte kontaktní číslo 602 483 520.

Městské zahradnictví opět zahájilo provoz

8.3.2020

Od počátku března 2020 je opět otevřeno Městské zahradnictví Strakonice na původní adrese U Blatenského mostu 161 ve Strakonicích, mapa je zde.

Městské zahradnictví Strakonice je otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin, telefonická domluva možná na telefonech 739 463 511 a 737 479 047.

Aktuální nabídka TS Strakonice

Tlakové čištění kanalizačních přípojek a potrubí. Monitoring potrubí do DN300.