Hala pískových filtr? - panaorama - otev?ené pískové filtry; vertikální hydraulické mísi?e surové vody, p?ívod pracího vzduchu pro filtry; klimatiza?ní jednotka vzduchu.