Slavnostní stříhání pásky rekonstruované úpravny vody ve Strakonicích