Technické služby Strakonice s.r.o.

                      " Žádost o uplatnění práva subjektu údajů "

 

Právě se nacházíte:    Úvodní stránka > GDPR >Žádost o uplatnění práva subjektu údajů

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů

    

    

Pravidla podávání žádostí o uplatnění práva subjektu údajů

      Každý subjekt údajů může kdykoliv prostřednictvím žádosti uplatnit právo subjektu údajů.

    

     Proces podání žádosti o uplatnění práv subjektem údajů

    

  Schéma - Proces podávání žádosti o uplatnění práv subjektu údajů

    

      Subjekt údajů může podat žádost některým z následujících způsobů, případně kontaktovat odpovědnou osobu, viz bod 3.

    

 Osobně Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274 386 01 Strakonice
 Poštou Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274 386 01 Strakonice
 E-mailem dpo@bt-soft.cz

    

      Pokud subjekt údajů podá žádost v elektronické podobě a nepožaduje odpověď v jiné podobě, poskytuje Společnost informace v běžně používané elektronické podobě.

    

      Pokud Společnost nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce subjekt údajů:

        • o důvodech nepřijetí žádosti;

        • o možnosti podat stížnost u dozorového orgánu a žádat soudní ochranu.

    

      Informace je podávána bezplatně s výjimkou nedůvodných a nepřiměřených (zejména opakovaných) žádostí, kdy Společnost:

        • může odmítnout žádosti vyhovět;

        • může požadovat přiměřený poplatek s ohledem administrativní náklady spojené s poskytnutím informace;

        • dokládá nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti.

    

      Pokud má Společnost pochybnosti o totožnosti osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

    

      Formulář "Žádost o uplatnění práva subjektu údajů" je možné stáhnout zde (interaktivní pdf, 80 KB).

    

    

    

    

Kalendář aktualit

Zprávy a novinky ...

           
      Počasí iDnes              
   Strakonický Deník       
    Bioodpad - svozové termíny

         Svoz bioodpadu