Technické služby Strakonice s.r.o.

 

Právě se nacházíte:    Úvodní stránka  > ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Informace o projektu

ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace

    

    Intenzifikace úpravny vody Pracejovice probíhá za účelem zvýšení kapacity úpravny na 59 l/s a zajištění výroby kvalitní pitné vody pro město Strakonice. Po realizaci akce bude vytvořen předpoklad pro zásobování 11 055 obyvatel kvalitní pitnou vodou

    Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

    

Náklady projektu

    Celkové uznatelné náklady:    124 959 057,- Kč

    

    Způsobilé veřejné výdaje:   97 940 285,- Kč

    

       - Dotace EU:   83 249 242,- Kč (85 %)

       - Dotace SFŽP ČR:   4 897 014,- Kč (5 %)

       - Příspěvek příjemce dotace:   9 794 029,- Kč (10 %)

    

    Doba realizace projektu:   září 2013 až březen 2016

    

    

Zúčastněné organizace

     Řídící orgán:   Ministerstvi životního prostředí

     Zprostředkující subjekt:   Státní fond životního prostředí ČR

     Příjemce dotace:   Město Strakonice

    

    Zpracovatel projektové dokumentace:   Sweco Hydroprojekt, a.s., odštěpný závod České Budějovice

    

    Správce stavby:   Sdružení MOTT-GPL

     - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha

     - GPL - INVEST s.r.o., pobočka Strakonice

    

    Zhotovitel:   Sdružení firem

     - ARKO TECHNOLOGY, a.s., Brno

     - MOTA-ENGIL Central Europe S.A., ČR

     - PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice

    

    Knihu fotografií o průběhu rekonstrukce a modernizace ÚV Pracejovice si můžete prohlédnout zde (soubor pdf; 49MB).

    

Průběh stavby

    Průběh stavby můžete sledovat na fotogalerii zde .

    

    01 - Budova úpravníků SIGMA - původní stav

    

    

    02 - Budova úpravníků SIGMA - demolice budovy

    

    

    03 - Stará budova ÚV - původní stav

    

    

    04 - Stará budova ÚV - demontáže původní technologie

    

    

    05 - Stará budova ÚV - odstraňování starých stavebních konstrukcí

    

    

    06 - Stará budova ÚV - sanace a rekonstrukce stavebních konstrukcí

    

    

    07 - Stará budova ÚV - Montáž nové technologie úpravny

    

    

    08 - Budova sedimentačních nádrží povrchové vody

    

    

    09 - Budova garáží (skladů)

    

    

    10 - Různé

    

    

    11 - Dokončení a zkušební provoz

    

    

    12 - Slavnostní zahájení provozu úpravny po rekonstrukci - 7. 4. 2016

    

    

    

    

Operační program životní prostředí