Technické služby Strakonice s.r.o.

                      " středisko Odpady, skládkování"

 

Právě se nacházíte:    Úvodní stránka > středisko Odpady, skládkování

středisko Odpady, skládkování

    Středisko Odpadů a skládkování se zabývá shromažďováním, sběrem, tříděním, přepravou, využitím a odstaňováním domovních a jiných odpadů, vznikajících na území Města Strakonice. Systém shromažďování a dalšího využívání komunálních odpadů se řídí obecně závaznou vyhláškou Města Strakonice v platném znění (OZV č. 2/2017). Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena obecně závaznou vyhláškou Města Strakonice č. 3/2017.

    

    Základní praktické informace o shromažďování, sběru a třídění komunálních odpadů si můžete stáhnout zde .

    

    Harmonogram svozu komunálních odpadů z jednotlivých ulic města si můžete stáhnout zde .

    

    Poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2018 byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou Města Strakonice č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Podrobnosti zde .

    

    Sběrný dvůr v Tovární ulici je od února 2007 zabezpečen kamerovým systémem. Podrobnosti zde .

    

    Obrázky z odpadových center v Maďarsku si můžete prohlédnout v této fotogalerii .

    

    Strakonický deník dne 15. prosince 2010 věnoval svou rubriku "Téma" třídění odpadu ve Strakonicích. Výběr z článků si můžete prohlédnout zde (formát pdf - 5,5 MB) .

    

    

Provozní doba sběrných dvorů TS Strakonice s.r.o.

    Sběrný dvůr Tovární ulice (GPS:  49°15'8.468"N, 13°54'38.825"E)

    

     Od 1. září 2017 je sběrný dvůr uzavřen!

    

    

    Sběrný dvůr u Blatenského mostu

       tel. +420 380 420 457;    GPS:  49°15'49.298"N, 13°55'2.370"E

    

     Po - Ne:    8.30 - 18.00
            
     (v zimním období    8.30 - 17.00)

    

     Ve dnech státního svátku je sběrný dvůr uzavřen!

    

    

    Sběrný dvůr Písecká ulice 1279 je od 1.1.2008 zrušen.

    

Doklady ke stažení

    - Koncesní listina k nakládání s odpady (formát pdf, 1,5 MB) .

    

    - Výpis z obchodního rejstříku (2016) (formát pdf, 1,4 MB) .

    

    - Souhlas KÚ JČ k provozování sběrného dvora (formát pdf, 950 kB) .

    

    - Provozní řád Sběrného dvora, Příloha č. 1 Souhlasu KÚ JČ k provozování sběrného dvora (formát pdf, 3,6 MB) .

    

    - Souhlas KÚ JČ k provozování zařízení k Mobilnímu sběru a výkupu odpadů, Příloha č. 1 Souhlasu KÚ JČ - Provozní řád Mobilního zařízení - odpady O a N (formát pdf, 7,6 MB) . (akt. září 2015)

    

    - Souhlas KÚ JČ k provozování zařízení k využívání odpadů způsobem uvedeným dle přílohy č. 3 k zákonu o odpadech pod kódem R 5 a s jeho provozním řádem (tj. k terénním úpravám za účelem následné rekultivace) (formát pdf, 7,6 MB) . (akt. 2018)

    

    - Skládka - Provozní řád zařízení k využití stavebních odpadů na povrchu terénu (akt. 2018) (formát pdf, 0,6 MB) .

    

    

Kontakt
     - telefon:    +420 380 420 435
     - fax:    +420 380 420 443
         +420 380 420 499
         
     - E-mail:    odpady@tsst.cz

    

    

- BIOODPADY -

    

Bioodpad - popis

    

    - Informace ke třídění bioodpadu naleznete zde .

    

    - Informace o rozmístění velkokapacitních kontejnerů bioodpadu naleznete zde .

    

    - Informace o svozových trasách a termínech svozu bioodpadu naleznete zde .

    

    

    

Fotogalerie "Sběrný dvůr, U Blatenského mostu"

    

Vjezd do sběrného dvora - provozní informace. Vjezd do sběrného dvora. Provozní buňka a uzavřené úložiště odpadu. Kontejner na elektrospotřebiče - velké spotřebiče. Kontejner na elektrospotřebiče - velké spotřebiče.
  
Kontejner na elektrospotřebiče - zvláštní oddíl pro malé spotřebiče. Úložiště pro odpadové sklo. Kontejnery pro pneumatiky, komunální odpad a plastové fólie. Kontejnery pro komunální odpad. Kontejnery pro bioodpad a stavební odpady.
  
Kontejnery pro odpadové dřevo. Lisovací kontejner na odpadový poapír. Lisovací kontejner na odpadový poapír. Lisovací kontejner na odpadový poapír. Úložiště pro olovněné akumulátory.
  
Uzavřené úložiště pro odpady a jiná zařízení. Motorový štěpkovač s kontejnerem na štěpky. Kontejner na sádrokartonový stavební odpad. Prostor pro uložení drobného elektroodpadu a výbojek. Pamětní deska projektu výstavby sběrného dvora s pomocí Evropské unie.
  

    

    

Fotogalerie "Bývalý Sběrný dvůr, Tovární ulice"

    

Vjezd do sběrného dvora, provozní buňka. Kontejner na elektrozařízení - velká zařízení (pračky, sporáky). Kontejner na elektrozařízení - velká zařízení (ledničky, mrazáky). Kontejner na elektrozařízení - velká zařízení (ledničky, mrazáky). Kontejner na elektrozařízení - oddělená část pro malé elektrospotřebiče (mikrovlnky ...)
  
Kontejner na světelní zdroje - lineární zářivky. Kontejner na světelní zdroje - úsporné zářivky a výbojky. Štěpkovací stroj a kontejner na štěpky. Lis na balíkování sběrového papíru. Síťové kontejnery na odpadové plasty a papír.
  
    Řada kontejnerů na jednotlivé druhy velkoobjemového odpadu - papír, plasty, kov, tráva ...    

    

    

Třídění odpadů má smysl

 

    

    

Odkazy

    

    Informace o využití, třídění a zpracování vytříděných odpadů. Akce a hry pro děti.

    

    

www.ekokom.czSpolečnost EKOKOM
   
   
www.jaktridit.czwww.jaktridit.cz
   
   
www.ekolamp.czSpolečnost Ekolamp
   
   
www.elektrowin.czSpolečnost Elektrowin

    

    

Kalendář aktualit

Zprávy a novinky ...

           
      Počasí iDnes              
   Strakonický Deník       
    Bioodpad - svozové termíny

          Svoz bioodpadu