Technické služby Strakonice s.r.o.

                      " Laboratoř VHS "

 

Právě se nacházíte:    Úvodní stránka  > Vodohospodářské středisko  > Laboratoř VHS

Laboratoř VHS

Laboratoč VHS sídlí v provozní budově Čistírny odpadních vod ve Strakonicích, ul. U Blatenského mostu čp. 452 (druhý vjezd do ČOV od železničního mostu)

    Na mapě laboratoř najdete zde             GPS:  49°15'45.996"N, 13°55'28.445"E

    

    Laboratoř má zaveden systém řízení jakosti, jehož základem je norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř je akreditována (posouzena) ASLAB - Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří při Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka v Praze pod číslem laboratoře 4118 (Zde je Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 440 z roku 2014 a jeho příloha se seznamem akreditovaných zkoušek).

    

    Akreditace laboratoře zahrnuje zkoušky chemické i mikrobiologické, umožňující kontrolu kvality pitných vod a pokrývající platné legislativní požadavky na analýzy odpadních, podzemních a povrchových vod. Laboratoř má tým specialistů, kteří zastřešují a provádějí nejen akreditované (posouzené) zkoušky, ale také akreditivané (posouzené) odběry pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod.

    

Sortiment nabízených analýz

    Analýzy povrchových vod dle:

     - Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace a o citlivých oblastech (v platném znění NV č. 23/2011 Sb.).

    Analýzy pitných a teplých užitkových vod dle:

    Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou užitkovou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.

    Analýzy surových a vyrobených vod dle:

     - Zákona č. 244/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

     - Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

    Analýzy odpadních vod dle:

     - Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

     - Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace a o citlivých oblastech, v platném znění (v platném znění NV č. 23/2011 Sb.).

     - Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

     - Vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění.

     - Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových v platném znění.

    

    Příklady rozsahů analýz pitných vod a jejich ceny si můžete prohlédnout v tomto dokumentu  - (formát pdf).

    Příklady rozsahů analýz odpadních vod a jejich ceny si můžete prohlédnout v tomto dokumentu  - (formát pdf).

    Konkrétní rozsahy a ceny jednotlivých souborů analýz je nutno upřesnit předem s vedoucím laboratoře. V případě vyššího objemu prací je možné poskytnout slevu.

    

Kontakty na laboratoř
    telefon:    +420 380 420 407;    +420 728 169 259
        +420 383 322 067    
    E-mail:    laborator@tsst.cz

    

    

Kvalita dodávané pitné vody

    

    Kvalita dodávané pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

    

     - vodovod Strakonice;

     - vodovod Modlešovice;

     - vodovod Střela;

     - vodovod Dražejov

     - vodovod Radošovice;

     - vodovod Kapsova Lhota;

     - vodovod Pracejovice

     - vodovod Makarov;

     - vodovod Mutěnice.

    

Kalendář aktualit

Zprávy a novinky ...

                    
      Počasí iDnes              
   Strakonický Deník       
    Bioodpad - svozové termíny

         Svoz bioodpadu