Technické služby Strakonice s.r.o.

                      "Informace o projektu intenzifikace ČOV Strakonice "

 

Právě se nacházíte:    TS Strakonice  >  Úvodní stránka

Strakonice

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Projekt OPŽP CZ.1.02./1.1.00/08.02057

    

Náklady projektu

    Celkové náklady projektu:    371 192 620,- Kč vč. DPH

    

       - Příprava stavby, projekt, autorský dozor, správce stavby:   25 690 360,- Kč vč. DPH

       - Realizace projektu - stavební práce:   345 502 260,- Kč vč. DPH

    

       - Přiznaná dotace od MŽP a SFŽP:   202 931 402,- Kč

       - Vlastní zdroje Města Strakonice:   168 261 218,- Kč

    

    Doba realizace projektu:   2010 až 2011

    

    

Struktura projektu a nákladů

    - Podprojekt č. 1 - Intenzifikace ČOV Strakonice   cena prací 258 735 802,- Kč vč. DPH

    - Podprojekt č. 3 - Kanalizace Dražejov   cena prací 9 980 016,- Kč vč. DPH

    - Podprojekt č. 5 - Sběrač "E"   cena prací 48 950 579,- Kč vč. DPH

    - Podprojekt č. 11 - Kanalizace Radošovice   cena prací 27 835 863,- Kč vč. DPH

    

    

Podprojekt č. 1 - Intenzifikace ČOV Strakonice

    Tento podprojekt zajišťuje plnění požadavků na likvidaci odpadních vod v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.) v platném znění, jeho prováděcími předpisy a v souladu se směrnicemi EU. Toho je dosaženo rozšířením a intenzifikací stávající ČOV na kapacitu 75 000 EO, a to:

       - výstavbou nové aktivační linky biologického čištění odpadních vod;

       - rekonstrukcí a doplněním příslušných zařízení stávající ČOV.

    

Podprojekt č. 3 - Kanalizace Dražejov

    Tento podprojekt slouží k odkanalizování území Pod Kuřidlem. Jedná se o jednotnou kanalizaci, která je umístěna v zeleném pásu podél stávající komunikace do Starého Dražejova.

    Celková délka kanalizace je 736 m.

    

Podprojekt č. 5 - Sběrač "E"

    Tento podprojekt zajistí zkapacitnění stávající kanalizace a řešení hydraulických poměrů před vtokem odpadních vod na ČOV Strakonice. Jedná se o jednotnou kanalizaci vedenou podél trati ČD Strakonice - Blatná.

    Sběrač podchází dvojitou shybkou řeku Otavu.

    Celková délka sběrače je 881 m.

    

Podprojekt č. 11 - Kanalizace Radošovice

    Tento podprojekt slouží k odvedení odpadních vod z obcí Radošovice a Mutěnice na ČOV Strakonice. jedná se o jednotnou kanalizaci, která je vedena podélm Prácheňské ulice do Radošovic. Kanalizace je složena ze dvou částí, a to ze sběrače P a ze sběrače R-M. Na trase kanalizace jsou s ohledem na křížená vedení 2 shybky.

    Celková délka kanalizace je 1 473 m.

    

Obrazová publikace

    O průběhu realizace tohoto projektu byla vydána fotografická publikace. Náhled této publikace si můžete prohlédnout zde (pdf, 26,5 MB) .

    

    

    

      Na začátek

    

Operační program životní prostředí