Technické služby Strakonice s.r.o.

                      " Fotogalerie z průběhu intenzifikace ČOV Strakonice "

 

Právě se nacházíte:    TS Strakonice  >  Úvodní stránka ČOV  >  ČOV Strakonice

 

ČOV Strakonice

Počátky výstavby
Březen 2010

    

    Blížil se začátek stavebních prací a stavební firmy si připravovaly svá zázemí pro období stavby. Během přípravy staveniště byly pokáceny topoly u vjezdu do areálu, které překážely stavbě, drobné stromy a keře byly přesazeny na jiné místo v areálu ČOV.

    

Březnový poprašek sněhu na ČOV před začátkem stavby 8.3.2010 - Skrývka ornice pod buňkami Hochtief CZ. 8.3.2010 - Skrývka ornice pod buňkami Hochtief CZ. 9.3.2010 - Skrývka ornice pod buňkami Hochtief CZ. 25.3.2010 - Kácení topolů u vjezdu do areálu ČOV.
  
  25.3.2010 - Kácení topolů u vjezdu do areálu ČOV. 26.3.2010 - Kácení topolů u vjezdu do areálu ČOV je dokončeno. 26.3.2010 - Kácení topolů u vjezdu do areálu ČOV je dokončeno.  

    

      Na začátek

    

    

Duben 2010

    

    Zařízení stavenište Hochtief CZ bylo zdárně dokončeno. Celé staveniště nové aktivační linky bylo připravováno k výstavbě - byl odstraněn starý plot ČOV a byl postaven plot dočasný kolem celého staveniště, byla provedena skrývka ornice na celé ploše budoucího staveniště. Původní komunikace byla přeloženo podél odtokové stoky do Otavy a byly vybudovány základy pro instalaci stavebního jeřábu nedaleko budoucí aktivační linky. Koncem měsíce pak přišlo na řadu i hloubení stavební jámy celé nové aktivační linky, podél stávající aktivační linky.

    

Informační tabule o stavbě - umístěné na všech staveništích akce. 7.4.201 - Budoucí staveniště po přesazení stromků a keřů. 7.4.2010 - Vybudované zázemí Hochtief CZ. Informační tabule o stavbě - umístěné na všech staveništích akce. 8.4.2010 - Pohled na staveniště nové aktivační linky z vyhnívací nádrže VN 2.
  
15.4.2010 - Skrývka ornice pod budoucí aktivační linkou a přeložkou cesty. 15.4.2010 - Demontáž původního oplocení ČOV. 15.4.2010 - Demontáž původního oplocení ČOV. 15.4.2010 - Skrývka ornice pod budoucí aktivační linkou a přeložka nové cesty kolem ČOV. 15.4.2010 - Demontáž původního oplocení ČOV.
  
16.4.2010 - Sondy na podzemních vedeních kolem staré aktivace. 16.4.2010 - Sondy na podzemních vedeních kolem staré aktivace. 16.4.2010 - Vytýčení podzemních vedení v okolí aktivace. 16.4.2010 - Budování přeložky cesty kolem ČOV. 16.4.2010 - Budování přeložky cesty kolem ČOV.
  
19.4.2010 - Skrývka ornice na budoucím staveništi pokračuje. 19.4.2010 - Budování základů pro stavební jeřáb - bourání staré panelové cesty. 21.4.2010 - Nový vjez na staveniště a přeložka cesty. 23.4.2010 - Pokračování prací na základech jeřábu a na skladu materiálu. 23.4.2010 - Výkop stávajících podzemních sítí podél aktivace před jejich překládkou.
  
  23.4.2010 - Za vraty staveniště již probíhá hloubení stavebních jam nové aktivační linky.   27.4.2010 - Pokračování prací na základech jeřábu a na skladu materiálu.  

    

      Na začátek

    

    

Poklep na základní kámen - Slavnostní zahájení stavby

    Dne 29. dubna proběhlo za plného stavebního ruchu slavnostní zahájení akce "Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace" - poklepáním na její základní kámen. Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé Města Strakonice, zúčastněných organizací a občanů města.

    

Informační tabule o stavbě - umístěné na všech staveništích akce. Základní kámen akce Intenzifikace ČOV Strakonice s připravenými kladívky. Pamětní deska na základním kameni stavby. Zahájení slavnostního aktu - tisková mluvčí a starosta Města Strakonice. Hosté slavnostního zahájení stavby - občané a zástupci zúčastněných firem.
  
Hosté slavnostního zahájení stavby - občané a zástupci zúčastněných firem. Hosté slavnostního zahájení stavby - občané a zástupci zúčastněných firem. Projev starosty města Pavla Vondryse. Projev starosty města Pavla Vondryse. Projev gen. ředitele SMP CZ Martina Doksanského.
  
Poklep na základní kámen stavby - starosta města, představitelé dodavatelských firem a ministerstva ŽP. Poklep na základní kámen stavby - starosta města, představitelé dodavatelských firem a ministerstva ŽP. Poklep na základní kámen si vyzkoušeli i přítomní žáci ZŠ a občané města. Poklep na základní kámen si vyzkoušeli i přítomní žáci ZŠ a občané města. Poklep na základní kámen si vyzkoušeli i přítomní žáci ZŠ a občané města.
  
  Poklep na základní kámen si vyzkoušeli i přítomní žáci ZŠ a občané města.   Poklep na základní kámen si vyzkoušeli i přítomní žáci ZŠ a občané města.  

    

      Na začátek

    

    

Pokračování výstavby
Květen 2010

    

    Bylo dokončeno hloubení stavebních jam nové aktivační linky, jámy byly zadrenážovány. Po urovnání a zpevnění povrchů dna jednotlivých stavebních jam byly zabetonovány základové desky jednotlivých nádrží. Bylo započato s armováním dna a stěn nitrifikační nádrže. Začaly probíhat práce na výstavbě sběračů Radošovice-Mutěnice-Strakonice a Strakonice-Starý Dražejov.

    

5.5.2010 - Pokračování hloubení stavební jámy nitrifikační nádrže a DN 3 a 4. 7.5.2010 - Pokračování hloubení stavební jámy nitrifikační nádrže a DN 3 a 4. 9.5.2010 - Stavební jáma nádrže DN 4. 13.5.2010 - Drenážování dna stavební jámy pod de/nitrifikační nádrží. 17.5.2010 - Pokračování hloubení stavební jámy dosazovacích nádrží DN 3 a 4.
  
18.5.2010 - Vyhloubená stavební jáma pro dosazováky DN 3 a 4 a pro potrubí. 19.5.2010 - Betonování základové desky pod dno nádrží kontaktoru a regenerace kalu. 19.5.2010 - Betonování základové desky pod dno nádrží kontaktoru a regenerace kalu.. 19.5.2010 - Betonování základové desky pod dno nádrží kontaktoru a regenerace kalu. 20.5.2010 - Betonování základové desky pod dno nádrže de/nitrifikace.
  
20.5.2010 - Betonování základové desky pod dno nádrže de/nitrifikace. 20.5.2010 - Betonování základové desky pod dno nádrže de/nitrifikace. 20.5.2010 - Betonování základové desky pod dno nádrže de/nitrifikace. 20.5.2010 - Betonování základové desky pod dno nádrže de/nitrifikace. 21.5.2010 - Stavební jáma aktivační linky po vybetonování základové desky pod dno nádrže de/nitrifikace.
  
21.5.2010 - Vybetonované základové desky pod dna nádrží aktivační linky. 21.5.2010 - Vybetonované základové desky pod dna nádrží aktivační linky. 24.5.2010 - Čištění stěny původní nádrže de/nitrifikace před další betonáží. 24.5.2010 - Stavební jáma aktivační linky po vybetonování základové desky pod dno nádrže de/nitrifikace. 25.5.2010 - Stavební jáma aktivační linky po vybetonování základové desky pod dno nádrže de/nitrifikace.
  
26.5.2010 - Betonování základové desky pod dosazovák DN 4. 26.5.2010 - Betonování základové desky pod dosazovák DN 4. 27.5.2010 - Vybetonované základové desky pod dosazováky DN 3 a DN 4. 27.5.2010 - Vybetonované základové desky pod dosazováky DN 3 a DN 4, izolace stěny původní de/nitrifikace a počátky armování nové nádrže. 27.5.2010 - Sběrač Dražejov - postup výstavby, kontrolní den na stavbě.
  
27.5.2010 - Sběrač Dražejov - postup výstavby, kontrolní den na stavbě. 27.5.2010 - Sběrač Dražejov - postup výstavby, kontrolní den na stavbě. 27.5.2010 - Sběrač Radošovice - postup výstavby, kontrolní den na stavbě. 27.5.2010 - Sběrač Radošovice - pažení výkopu podél zdi ČZ a.s., kontrolní den na stavbě. 27.5.2010 - Sběrač Radošovice - pažení výkopu za ČZ a.s., kontrolní den na stavbě.
  
27.5.2010 - Sběrač Radošovice - pažení výkopu za ČZ a.s., kontrolní den na stavbě. 27.5.2010 - De/nitrifikační nádrž - armování dna stěn. 27.5.2010 - Stavební jáma aktivační linky - základová deska DN 3 po vybetonování. 27.5.2010 - Účastníci kontrolního dne nad stavební jámou DN 3 a 4. 27.5.2010 - Stavba nové aktivační linky pohledem z vyšších sfér.
  
28.5.2010 - Stavební jáma aktivace - vybetonované základové desky nádrží DN 4 a 3. 28.5.2010 - Pohled na aktivaci od DN 2.   28.5.2010 - Stavební jáma aktivace - izolování stěny staré nitrifikace, armování dna a stěn nádrže. 31.5.2010 - Stavební jáma nové aktivace - základové desky DN 4 a 3, částečně penetrované.
  

    

      Na začátek

    

Červen 2010

    

    . .

    

2.6.2010 - Výstavba kanalizačního sběrače E - otevření stavební jámy napojovací šachty před ČOV. 2.6.2010 - Stavební jáma de/nitrifikační nádže - betonování první části dna nádrže. 2.6.2010 - Stavební jáma de/nitrifikační nádže - betonování první části dna nádrže a armování další části dna.

    

Potopa na stavbě 3. června 2010

    .

    

3.6.2010 7:10 - Stavební jáma aktivační linky se plní vodou z řeky Otavy. Z kontejneru na nářadí je plovoucí ledovec. 3.6.2010 7:10 - Stavební jáma aktivační linky se plní vodou z řeky Otavy. Z kontejneru na nářadí je plovoucí ledovec. 3.6.2010 7:10 - Stavební jáma aktivační linky se plní vodou z řeky Otavy. Z kontejneru na nářadí je plovoucí ledovec. 3.6.2010 7:15 - Stavební jáma aktivační linky se plní vodou z řeky Otavy. Se stoupající vodou v řece vody z potrubí neubývá. 3.6.2010 7:22 - Ze stavební jámy aktivačních nádrží začíná voda přetékat i do stavební jámy dosazováku DN 3.
  
3.6.2010 7:23 - Proud vody přetékající do jámy DN 3 stále sílí a odnáší s sebou vše. 3.6.2010 7:24 - Proud vody přetékající do jámy DN 3 stále sílí a odnáší s sebou vše, co jí stojí v cestě. 3.6.2010 7:25 - Se stoupající hladinou vody se zaplavuje i základová deska DN 3. 3.6.2010 7:28 - K naplnění jámy dosazováku DN 3 už mnoho vody nezbývá. 3.6.2010 7:30 - Voda stále stoupá, déšť se trochu mírní.
  
3.6.2010 7:30 - Voda stále stoupá, plechový ledovec stále krouží na hladině. 3.6.2010 7:40 - Stoupající voda zaplavila po jámě DN 3 i stavební jámu čerpací stanice kalu z dosazováků. Je čas na záchranu zbylého materílu v jámě DN 4. 3.6.2010 7:45 - Zaplavena je i jáma nádrže DN 4 a voda stále stoupá... 3.6.2010 7:46 - Déšť polevuje, ale voda v řece i na staveništi stále stoupá. 3.6.2010 7:46 - Déšť polevuje, ale voda v řece i na staveništi stále stoupá.
  
3.6.2010 7:52 - Voda stále stoupá... Zaplavené jámy dosazováků a čerpací stanice. 3.6.2010 7:54 - Pokus o záchranu kontejneru-ledovce pomocí trosečníka a jeřábu. 3.6.2010 7:56 - Pokus o záchranu kontejneru-ledovce pomocí trosečníka a jeřábu. 3.6.2010 9:34 - Voda vystoupala tak, že do stavební jámy natéká od řeky vrchem. 3.6.2010 9:35 - Déšť opět zesílil, voda zaplavila již vše v jámě celé linky.
  
3.6.2010 9:35 - Otava na stavbu přicházi po povrchu od cesty ... 3.6.2010 9:41 - Otava na stavbu přicházi po povrchu od cesty ... A dělá si vlastní koryto. 3.6.2010 9:47 - Velká voda z vyhlídkové plošiny na vrcholu vyhnívací nádrže. Řeka Otava se rozlévá na okolní pozemky. 3.6.2010 9:48 - Velká voda z vyhlídkové plošiny na vrcholu vyhnívací nádrže. Řeka Otava se rozlévá na okolní pozemky. 3.6.2010 9:49 - Velká voda z vyhlídkové plošiny na vrcholu vyhnívací nádrže. Zaplavené staveniště nové aktivační linky.
  
  3.6.2010 9:49 - Velká voda z vyhlídkové plošiny na vrcholu vyhnívací nádrže. Zaplavené staveniště nové aktivační linky - oblast dosazováků.   3.6.2010 9:56 - Řeka Otava se na staveniště dostává po sousedící cestě.  
  

    

      Na začátek

    

Po potopě na stavbě ...

    .

    

4.6.2010 - Po zátopě nastal čas na čerpání vody ze stavební jámy zpět do řeky. 4.6.2010 - Po zátopě nastal čas na čerpání vody ze stavební jámy zpět do řeky. 4.6.2010 - Po zátopě nastal čas na čerpání vody ze stavební jámy zpět do řeky. 4.6.2010 - Po odčerpání vody z jámy dosazováku DN 4. 4.6.2010 - Po odčerpání vody z jámy de/nitrifikační nádrže; nastal úklid, kontrola stavu čerstvého betonu a zbylého železa.
  
9.6.2010 - Po odčerpání vody a vyvezení splavené hlíny je třeba vše v de/nitrifikační nádrži důkladně očistit. 21.6.2010 - Práce stále pokračují - betonování poslední sekce dna de/nitrifikační nádrže. 21.6.2010 - Práce stále pokračují - betonování poslední sekce dna de/nitrifikační nádrže. 21.6.2010 - Práce stále pokračují - betonování poslední sekce dna de/nitrifikační nádrže a armování první části dna nádrže kontaktoru a stěny de/nitrifikační nádrže. 22.6.2010 - Napojení sběrače E před ČOV - postup betonáže spojné šachty.
  
22.6.2010 - Práce na betonáži dna nádrží dosazováků postupují trochu pomalu. Po broušení nerovností základové desky DN 4, příprava montáže potrubí kalu a středové jímky, příprava montáže potrubí kalu a středové jímky. 22.6.2010 - Pokračování prací na na betonáži nádrže de/nitrifikace, probíhá armování a bednění jižní a východní stěny nádrže. 22.6.2010 - Ošetřování čerstvého betonu posledního úseku dna nádrže de/nitrifikace a nádrže kontaktoru. 23.6.2010 - Napojení sběrače E před ČOV - průraz do stávajícího sběrače v místě napojení v budoucí šachtě. 24.6.2010 - Napojení sběrače E před ČOV - Výkop pro napojení a pokládku nového sběrače DN1000 - křížení s kabely VN a vodovodní přípojkou.
  
24.6.2010 - Napojení sběrače E před ČOV - připravena betonáž potrubí DN 1000 nového sběrače do stěny spojné šachty. 24.6.2010 - Pokračování prací na betonáži nádrže kontaktoru - doarmování další části dna pro betonář. 24.6.2010 - Kontrolní den č. 2 na stavbě - Napojení sběrače E před ČOV. 24.6.2010 - Kontrolní den č. 2 na stavbě - Napojení sběrače E před ČOV. 24.6.2010 - Kontrolní den č. 2 na stavbě - diskusní kroužek u aktivační linky ČOV.
  
24.6.2010 - Kontrolní den č. 2 na stavbě - diskusní kroužek u aktivační linky ČOV. 24.6.2010 - Kontrolní den č. 2 na stavbě - diskusní kroužek u aktivační linky ČOV. 24.6.2010 - Kontrolní den č. 2 na stavbě - diskusní kroužek u aktivační linky ČOV. 24.6.2010 - Kontrolní den č. 2 na stavbě - Sběrač Radošovice - pokračování výstavby sběrače před Mutěnickým mostem. 24.6.2010 - Kontrolní den č. 2 na stavbě - Sběrač Radošovice - pokračování výstavby sběrače kolem ČZ a.s.
  
25.6.2010 - Napojení sběrače E před ČOV - položena první trouba a zabetonována do stěny přípojné šachty Š1. 29.6.2010 - Dosazováky aktivační linky - příprava závěrečné betonáže základové desky DN 4, potrubí kalu, středová jímka. 29.6.2010 - Nádrže aktivační linky - pokračuje armování stěn nové de/nitrifikační nádrže. 29.6.2010 - Napojení sběrače E před ČOV - zásyp připojovací šachty Š1 a napojeného potrubí DN1000 sběrače E. 30.6.2010 - Dosazováky aktivační linky - dokončená betonáž základové desky nádrže dosazováku DN 4.
  

    

      Na začátek

    

| 1 | 2 | 3 |  další strana