logo TSST             TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE s.r.o.        


   OBSAH STRÁNEK

    O nás

    Bytové hospodářství

    Údržba komunikací

    Vodní hospodářství

    Doprava

    Odpady, skládky

    Pískovna v Holi

    Městská zeleň

    Pohřební služba

    Útulek pro psy

    Kontakty

    Fotogalerie

    Užitečné odkazy

    Volná místa

    

     Počasí iDnes

     [CNW:Counter]

A K T U Á L N Ě
  


  
  
Sídlo společnosti
  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
  


  
  
Aktuální je zimní údržba komunikací ...
  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
  
  
  
... POZOR! - Technické úpravy na vodovodu - POZOR ...
  
  Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v části města Strakonice ohraničené ulicemi Volyňská, Podsrpenská a Povážská, že budou ve čtvrtek 11. února 2010 od 8:00 do 14:00 hodin prováděny technické úpravy na vodovodu.
  Z tohoto důvodu může v této části města dojít ke snížení tlaku vody, k zakalení vody i krátkodobému přerušení dodávky vody.
  Žádáme obyvatele této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou. Dále je nutné kontrolovat z důvodu možného zakalení kvalitu vody na výtoku i v následujících dnech.
  
Více informací rádi poskytneme na tel. č. 724 500 204 nebo 724 974 001.
  
Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.
  
(8. 2. 2010)
  
  
... UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ...
  
  V období vánočních a novoročních svátků, tj. v době od 23. prosince 2009 do 1. ledna 2010, dojde k omezení provozu klientského centra vodohospodářského střediska (více na této stránce nebo v Kalendáři v levém sloupci této stránky).
  Poruchová služba pro vodovod a kanalizaci je beze změny nepřetržitě po celých 24 hodin na stávajících telefonních číslech 724 500 201 a 724 500 202.
  
Děkujeme občanům za pochopení.
  
(11. 12. 2009)
  
  
... UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ...
  
  V zimním období, tj. v době od 16. listopadu 2009 do 5. dubna 2010, se přerušuje odběr stavební suti na sběrném místě "V Holi". V případě potřeby uložení většího množství stavební suti ve výše uvedeném období, lze výjimku dohodnout telefonicky na čísle 602 483 501.
  
Děkujeme občanům za pochopení.
  
(6. 11. 2009)
  
  
... POZOR! - Přerušení dodávky pitné vody - POZOR ...
  
  Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v ulici Na Ohradě, že bude ve středu 2. prosince 2009 od 8:00 do 12:00 hodin přerušena dodávka pitné vody. Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.
  
Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.
  
Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.
  
(27. 11. 2009)
  
  
... POZOR! - Přerušení dodávky pitné vody - POZOR ...
  
  Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele na sídlišti Přední Ptákovice a Podsrp, že bude ve středu 25. listopadu 2009 od 8:00 do 11:00 hodin přerušena dodávka pitné vody. Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.
  
Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.
  
Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.
  
(18. 11. 2009)
  
  
... POZOR! - Přerušení dodávky pitné vody - POZOR ...
  
  Technické služby Strakonice upozorňují odběratele v ulicích Bezděkovská, Stavbařů, Družstevní a Luční, že bude ve čtvrtek 19. listopadu 2009 od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměny šoupat na vodovodních řadech. Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.
  
Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.
  
Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.
  
(11. 11. 2009)
  
  
... POZOR! - Manipulace na vodovodní síti - POZOR ...
  
  Technické služby Strakonice upozorňují občany města, že ve čtvrtek 5. listopadu 2009 budou provádět manipulace na vodovodní síti ve Strakonicích, včetně hydrantových testů. Z tohoto důvodu může dojít ke krátkodobému lokálnímu zakalení dodávané pitné vody v době od čtvrtka 5. do pátku 6. listopadu 2009, které nemá vliv na její hygienickou kvalitu (jedná se o zvýšený obsah železitých látek usazených v potrubí vodovodní sítě).
  
Více informací rádi poskytneme na tel. č. 724 500 204 nebo 724 974 001
  
Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení.
  
(23. 10. 2009)
  
  
... Výzva k předložení nabídky na podnájem kempu na strakonickém Podskalí ...
  
  Technické služby Strakonice s.r.o. nabízejí k podnájmu prostor kempu na strakonickém Podskalí, včetně objektu recepce a restaurace, sociálního zařízení a chatek. Předpokládaná doba podnájmu je na období 5-ti let, tedy od roku 2010 do roku 2014. Poslední termín doručení nabídky do sídla společnosti je 18. listopad 2009 - 12:00 hodin.
  
  Podrobné podmínky výzvy a podnájmu kempu jsou uvedeny v tomto souboru (pdf, 50 kB). Povinná příloha tohoto textu výzvy, "Dotazník", je v tomto souboru (doc pro Word, 35 kB). Soubory se otvírají vždy v novém okně prohlížeče.
  
(13. 10. 2009)
  
  
... Výprodej okrasných rostlin a dřevin ...
  
  Tato akce v zahradnictví již skončila.
  
(19. 8. 2009)
  
  
... POZOR - Manipulace na vodovodní síti - POZOR ...
  
  Upozorňujeme občany města a ostatní odběratele, že v noci z pondělí 29. června na úterý 30. června 2009 od 22:00 hod. do 4:00 hod. budeme provádět proplachování hlavních vodovodních řadů, které zásobují Strakonice I, Strakonice II, Radošovice a Mutěnice. Z tohoto důvodu dojde k zakalení, poklesu tlaku a částečnému přerušení dodávky pitné vody.
Žádáme všechny odběratele, aby si provedli včasné předzásobení vodou a v této době neodebírali vodu, provedli uzavření vnitřních rozvodů a ihned po obnovení dodávky pitné vody odkalili své přípojky.
V následujících dnech po tomto proplachování bude prováděno také odkalování vedlejších rozváděcích řadů ve směru od centra města k okrajovým částem města.
Pokud se vyskytnou závažné nedostatky v kvalitě pitné vody, informujte nás neprodleně na tel. č. 724 500 204 nebo 724 974 001 .

Provozovatel vodovodu děkuje občanům a odběratelům za pochopení a za spolupráci.
  
(18. 6. 2009)
  
  
... Jarní strojní čištění města ...
  Od pondělí 16. března 2009 je plánováno jarní strojní čištění města, spojené s omezením parkování v dotčených ulicích během dne. Harmonogram strojního čištění je uveden zde, případně v kalendáři v levé nabídce.
(11.03.2009)
  
... - Strakonický deník - On-line rozhovor s vedoucím útulku pro psy ve Strakonicích - ...
  
  Zajímá Vás, jak můžete získat psa z útulku? Jak se dovedou lidé chovat ke psům? Chcete vědět něco ohledně chovu psů? Na Vaše otázky bude odpovídat vedoucí útulku pro psy ve Strakonicích pan Emil Cedl
v pátek 20. února 2009 od 11 hodin.
Tento on-line rozhovor a možnost klást dotazy najdete zde .
  
(18. 2. 2009)
  
  
... - Manipulace na vodovodní síti - ...
  
  Upozorňujeme občany města, že v úterý 27. ledna 2009 budeme provádět manipulace na vodovodní síti ve Strakonicích. Z tohoto důvodu může dojít ke krátkodobému lokálnímu zakalení dodávané pitné vody v době od 27. do 28. ledna 2009, jenž nemá vliv na její hygienickou kvalitu (jedná se o zvýšený obsah zejména železitých látek usazených v potrubí vodovodní sítě).
Více informací rádi poskytneme na tel. č. 724 500 204 nebo 724 974 001 .

Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení.
  
(20. 1. 2009)
  
  
... Úpravy návštěvních hodin v zákaznických centrech ...
  Podrobnosti o úpravě návštěvních hodin v zákaznických centrech jsou zde .
  
(18. 12. 2008)
  
  
... - Měření a manipulace na vodovodní síti - ...
  
  Upozorňujeme občany města, že z důvodu probíhajícího měření na vodovodních řadech budou v noci z pondělí 1. 12. na úterý 2. 12. 2008 prováděny manipulace na vodovodní síti. Tato činnost může mít vliv na zakalení pitné vody v jednotlivých částech města. Žádáme občany, aby si provedli v pondělí předzásobení a po 21. hodině odebírali vodu minimálně tak, aby nedocházelo k nasátí uvolněného kalu do vodovodních přípojek. I v dalších dnech může být voda z veřejného vodovodu mírně zakalená.
Více informací rádi poskytneme na tel. č. 724 500 204 nebo 724 974 001 .

Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení.
  
(20. 11. 2008)
  
  
... POZOR - Porucha na vodovodu u Nemocnice opravena - POZOR ...
  
  Dnes, 11. října 2008, kolem 18. hodiny byla opravena porucha na vodovodním řadu DN 400 mm u parkoviště pod Nemocnicí. V následujících večerních a nočních hodinách bude probíhat postupné odkalování celé vodovodní sítě ve Strakonicích. Odkalování vodovodní sítě se může protáhnou do nedělního dopoledne.
V souvislosti s odkalováním vodovodní sítě se může na některých místech ve Strakonicích během neděle vyskytnout krátkodobé podkalení vody ve vodovodním řadu.

Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení.
  
(11. 10. 2008 19:00)
  
  
... POZOR - Důležitá informace pro občany města Strakonice - POZOR ...
  
  Včera, 10. října 2008, v podvečerních hodinnách došlo k velmi závažné poruše na vodovodním řadu DN 400 mm v prostoru před parkovištěm u Nemocnice. Úsek vodovodu, na kterém k poruše došlo, byl ihned odstaven, takže dochází oproti standardnímu provozu ke změnám směru proudění v potrubí. V důsledku toho může v průběhu víkendu docházet na území města k poklesům tlaku ve vodovodu, případně k podkalení vodovodní sítě.
Na opravě poruchy se bude pracovat od sobotních ranních hodin, termín dokončení opravy - vzhledem k její závažnosti - očekáváme v sobotních nočních hodinách. Případné změny, nebo doplňující informace budou uveřejněny na tomto webu.

Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení.
  
(11. 10. 2008 7:45)
  
  
... Jak jsme na tom s tříděním odpadů ve Strakonicích? ...
  Podrobnosti o třídění odpadů jsou zde .
  
(30. 9. 2008)
  
  
... Uzavření sběrného dvora a městského zahradnictví ...
  Ve dnech 27. a 28. 2008 září bude z provozních důvodů uzavřeno Městské zahradnictví.
  Dne 28. září 2008 bude z důvodu státního svátku uzavřen Sběrný dvůr v Tovární ulici.
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH STÁLE POKRAČUJE ...
V týdnu od 29. září do 3. října 2008 bude pokračovat sečení v ulici Luční, v Novém Dražejově a na Podskalí.
  
(26. 9. 2008)
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH STÁLE POKRAČUJE ...
V týdnu od 22. do 26. září 2008 bude pokračovat sečení v ulici Na Ohradě, Tržní, na Beranově Dvoře a na travních plochách u Sv. Markéty.
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH STÁLE POKRAČUJE ...
V týdnu od 15. do 19. září 2008 bude pokračovat sečení v ulici Ellerova, Mikoláše Alše, Luční, Pohraniční stráže a Zeyerovo nábřeží.
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH STÁLE POKRAČUJE ...
V týdnu od 8. do 12. září 2008 bude pokračovat sečení na sídlišti v ulici Stavbařů, v ulicích Bezděkovská, Luční, Mikoláše Alše, na Ostrově a v Renerových sadech.
  
  
... OBNOVENÍ PRODEJE PRO VEŘEJNOST V MĚSTKÉM ZAHRADNICTVÍ ...
Po období letních dovolených je od 1. září 2008 opět obnoven prodej pro veřejnost v prostorách městského zahradnictví. Podrobnosti jsou zde .
(1. 9. 2008)
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH STÁLE POKRAČUJE ...
V týdnu od 1. do 5. září 2008 bude pokračovat sečení na sídlišti Mír, v ulicích Bavorova, Tovární a Nádražní; v parku u Pošty a u Hotelu Švanda Dudák a v Renerových sadech.
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH STÁLE POKRAČUJE ...
V týdnu od 18. do 22. srpna 2008 bude pokračovat sečení v ulicích Šumavská, Čelakovského, na sídlišti v ulici Tržní a v Renerových sadech.
V týdnu od 25. do 29. srpna 2008 bude probíhat sečení na sídlišti Mír, v ulici Vrchlického a v Renerových sadech.
(15. 8. 2008)
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH POKRAČUJE ...
V týdnu od 11. do 15. srpna 2008 bude probíhat sečení v ulicích Šumavská, Husova, v okolí Městského domu kultury, v ulici Čelakovského a na Křemelce.
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH POKRAČUJE ...
V týdnu od 4. do 8. srpna 2008 bude probíhat sečení v ulici a sídlišti Mikoláše Alše, na točně MHD, v ulici Zvolenská, na Jezárkách v ulici Rybniční a na přilehlých parkových plochách a v Renerových sadech.
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH ...
V týdnu od 21. do 25. července 2008 bude probíhat sečení na sídlišti Mír a v ulicích Tovární, Zeyerovo nábřeží, Vrchlického, Písecká - u AN a prodejny nábytku.
  
V týdnu od 28. července do 1. srpna 2008 bude probíhat sečení na sídlišti Heydukova, v ulici Na Ohradě, Hotel Bavor, Beranův dvůr, na sídlišti Stavbařů a na parkovišti "U Vlka".
(17. 7. 2008)
  
  
... NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA ...
  Nabízíme volné místo dělnické profese ve středisku veřejné zeleně. Podrobnosti jsou zde .
(10. 7. 2008)
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH ...
  V následujícím období bude pokračovat sečení travních ploch ve městě. Termíny a oblasti sečení jsou uvedeny v následujících odstavcích a v kalendáři v levé nabídce.
  
V týdnu od 7. do 11. července 2008 bude probíhat sečení v ulici Luční a v ulici Bezděkovská, v parku u Hotelu Švanda Dudák a na sídlišti Šumavská.
  
V týdnu od 14. do 18. července 2008 bude probíhat sečení na Křemelce a na Ostrově, na sídlišti Tržní ul., v Renerových sadech a na sídlišti v Čelakovského ulici.
(4. 7. 2008)
  
  
... ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY MĚSTSKÉHO ZAHRADNICTVÍ ...
  Z důvodu čerpání řádných dovolených v měsících červenci a srpnu 2008 se dočasně ruší prodejní doba pro veřejnost.
Ostatní provoz městského zahradnictví zůstává zachován v plném rozsahu. Prodej pro veřejnost bude znovu obnoven od 1. září 2008.
Děkujeme za pochopení.
(25. 6. 2008)
  
  
... SEČENÍ TRAVNÍCH PLOCH VE STRAKONICÍCH ...
  V následujícím období bude pokračovat sečení travních ploch ve městě. Termíny a oblasti sečení jsou uvedeny v následujících odstavcích a v kalendáři v levé nabídce.
  
V týdnu od 26. do 30. května 2008 bude probíhat sečení na Sídlišti, ulice Mikoláše Alše. V ulicích Husova, Mírová, Máchova a Chelčického; v ulici Jiráskova, DH; Za Rájem - točna MHD.
  
V týdnu od 2. do 6. června 2008 bude probíhat sečení v ulici Na Ohradě, v oblasti Jezárek, v ulici Bezděkovská, na sídlišti v ulici Stavbařů.
(27. 5. 2008)
  
... Jarní strojní čištění města ...
  Od pondělí 17. března 2008 je plánováno jarní strojní čištění města, spojené s omezením parkování v dotčených ulicích během dne. Harmonogram strojního čištění je uveden zde, případně v kalendáři v levé nabídce.
(12.03.2008)
  
Nové telefonní číslo spojovatelky je +420 380 420 420 a 380 420 400, fax má číslo +420 380 420 443. Zde Vám budou také sdělena nová telefonní čísla jednotlivých pracovníků. Většina těchto čísel je uvedena na souvisejících stránkách jednotlivých středisek. ... (1.11.2007)
  
... Změna telefonních čísel pevných linek ...
  Od počátku listopadu dochází v důsledku digitalizace podnikové telefonní ústředny ke změně stávajících telefonních čísel pebvých linek. Po přechodnou dobu budou hovory spojovány na dosavadních telefonních číslech i na nových telefonních číslech.
  
Nové telefonní číslo spojovatelky je +420 380 420 420 a 380 420 400, fax má číslo +420 380 420 443. Zde Vám budou také sdělena nová telefonní čísla jednotlivých pracovníků. Většina těchto čísel je uvedena na souvisejících stránkách jednotlivých středisek. ... (1.11.2007)
  
... Upozornění pro zákazníky vodohospodářského střediska ...
  Upozornění pro zákazníky na možné poškození vodoměru a potrubí přípojky teplou vodou a mrazem ... (25.10.2007)
Více informací zde ...
  
... Rozšíření služeb vodohospodářského střediska ...
  Nově nabízíme čištění domovních kanalizačních přípojek a potrubí menšího průměru hydraulickým tlakovým agregátem ... (07.09.2007)
Více informací zde ...
  
... Aktuální prodejní doba Městského zahradnictví ...
na tomto odkazu
  
... Kamerové zabezpečení sběrného dvora ...
  V minulých dnech byl na sběrném dvoře v Tovární ulici instalován kamerový zabezpečovací systém. (14.02.2007)
Více informací
  
-= Z TISKU =-   Zpravodaj města Strakonice,  červen 2006, strana 4
... Upozornění pro občany města ...
  V průběhu posledního týdne každého měsíce bude vždy probíhat odkalování vodovodní sítě ve Strakonicích. Z tohoto důvodu může místně dojít k mírnému zhoršení kvality pitné vody.
Text o odkalování vodovodní sítě
  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
  
  
  
J  Srpen 2006  Spuštěny tyto WWW stránky do zkušebního provozu ...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________________________________________
  
Copyrights TS Strakonice s.r.o. (c) 2006, 2007, 2008
webmaster