Technické služby Strakonice s.r.o.

                      " Archiv aktualit "

 

Právě se nacházíte:    Úvodní stránka  > Archiv aktualit

Archiv aktualit

- Uzavření Sběrného dvora -

      Technické služby Strakonice s.r.o. oznamují, že z technických a svátečních důvodů bude v neděli 27. a v pondělí 28. září 2020 uzavřen Sběrný dvůr U Blatenského mostu.

      

      Děkujeme za pochopení.

      

                                                                    (21. 9. 2020)

    

    

- Výzva pro zákazníky TS Strakonice -

      Vážení zákazníci,

      V souvislosti se vzniklou epidemickou situací nejen ve Strakonicích žádáme všechny naše zákazníky, aby v současné době zvážili nutnost osobní návštěvy provozoven naší společnosti při vyřizování svých záležitostí.

      K vyřízení nezbytně nutných záležitostí využijte telefonického kontaktu, nebo elektronické pošty. Potřebné kontakty jsou zde.

      Do prostor našich provozoven vstupujte se zakrytým obličejem rouškou nebo šátkem a použijte na ruce připravené desinfekční prostředky. Jde o ochranu Vás i našich zaměstnanců.

      Věříme, že tato opatření jsou časově omezená.

      

      Děkujeme za pochopení.

      

                                                                    (9. 9. 2020)

    

    

- Upozornění pro zákazníky sběrného dvora -

    V souvislosti s vývojem epidemické situace nejen ve Strakonicích lze od čtvrtka 10. září 2020 vstupovat do prostoru sběrného dvora pouze se zakrytým nosem a ústy rouškou nebo šátkem. Zákazníkům bez ochrany obličeje nebude v této době umožněno předávání odpadů na sběrný dvůr.

    Děkujeme za pochopení.

    

                                                                    (9. 9. 2020)

    

    

- Strakonice, Nový Dražejov - havárie vodovodního řadu -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Sadová dojde ve čtvrtek 10. září 2020 od 8 do 12 hodin k přerušení dodávky pitné vody v Novém Dražejově.

      Při opětovném napouštění potrubí může dojít k dočasnému zakalení dodávané vody.

      Na uvedenou dobu odstávky si, prosím, proveďte předzásobení vodou.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 500 204.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (8. 9. 2020)

    

    

- Nový kontaktní telefon na středisko odpadů -

    V souvislosti s personální změnou vstupuje v platnost nové kontaktní telefonní číslo na středisko odpadů: pí. Hollarová - 702 011 844.

    

                                                                    (10. 8. 2020)

    

    

- Hledáme Brigádníky -

      Přijmeme brigádníky (dohoda o provedení práce) na pletí a čištění chodníků ve městě.

      Kontakt a informace pí. Sudová na telefonním čísle 606 767 006.

      

                                                                    (28. 7. 2020)

    

    

- Nabídka sezonní brigády -

      Středisko Odpady přijme brigádníka na období od června do září 2020. Podmínkou je věk nad 18 let.

      Bližší informace na telefonu 724 606 336.

      

                                                                    (12. 6. 2020)

    

    

- Informace pro zákazníky a klienty společnosti TS Strakonice s.r.o. -

      Vážení zákazníci a klienti.

      Vzhledem k vývoji situace okolo šíření koronaviru a postupnému rozvolňování omezujících opatření naše společnost přijala následující změny a opatření:

        • Obnovení svozu BRKO (biologiocky rozložitelný komunální odpad, bioodpad) na území města a místních částí.

        • Obnovení výběru poplatků za parkování.

        • Postupné obnovení odečtů vodoměrů.

        • Obnovení provozu laboratoře pitné vody pro externí zákazníky v redukovaném režimu (podrobnější informace jsou zde).

        • Od 11. 5. 2020 bude náš útulek pro opuštěné psy znovu otevřen, ale pouze v redukovaném režimu - pro vážné zájemce o adopci, venčení bude možné po telefonické domluvě.

        • Postupný návrat všech činností k obvyklému režimu a rozsahu.

      

      S ohledem na ochranu zdraví všech klientů, zákazníků i zaměstnanců společnosti ponecháváme v platnosti následující opatření:

        • maximální omezení osobního kontaktu s klienty a zákazníky společnosti;

        • zrušení příjmu hotových peněz - pouze bezhotovostní styk - bankovním převodem, případně složenkou;

        • osobní kontakt pouze:

          - v naprosto nezbytných případech;

          - po předchozí telefonické, nebo písemné dohodě!

          - klient nebo zákazník je bez jakýchkoli příznaků choroby (kašel, teplota ...);

          - použití ochranných prostředků (rouška, respirátor, štít, rukavice ...);

          - omezení doby kontaktu na minimální možnou dobu;

        • zachování omezení provozu Pohřební služby v původním rozsahu (podrobnosti jsou zde).

        • omezení provozu sběrného dvora do 17.00 hodin;

        • zrušení výběru poplatků za hygienické služby (veřejná WC).

      

      Děkujeme za pochopení.

      

                                                                    (11. 5. 2020)

    

    

- Uzavření společnosti TS Strakonice -

      Vážení zákazníci,

      V souvislosti s opatřením vlády České republiky o šíření koronavirové nákazy a vzniklé epidemiologické situace je do odvolání společnost TS Strakonice pro veřejnost

                                                                   U Z A V Ř E N A .

      K vyřízení nezbytně nutných záležitostí využijte telefonického kontaktu, nebo elektronické pošty. Potřebné kontakty jsou zde.

      V souvislosti s přijatými krizovými opatřeními nebudou z naší strany uplatňovány žádné sankce z důvodu opožděného plnění smluvních závazků (např. penále a pod.).

      Věříme, že tato opatření jsou časově omezená.

      

      Děkujeme za pochopení.

      

                                                                    (16. 3. 2020)

    

    

- Nová cena vodného a stočného od 1. května 2020 -

      Na základě rozhodnutí Rady Města Strakonice dochází od 1. května 2020 ke změně ceny vodného na 56,02 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 31,13 Kč/m3 (bez DPH). DPH je pro období od 1. května 2020 stanovena ve výši 10 %.

      Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2020 byla stanovena na 42,300 mil. Kč (bez DPH).

      

      Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf - 270 kB).

 

                                                                    (5. 5. 2020)

    

    

- Zahájení zpracování vzorků pitných vod Laboratoří VHS -

      Laboratoř VHS TS Strakonice oznamuje, že od pondělí 4. května 2020 je znovu zahájen příjem a zpracování vzorků vody - dočasně pouze pitné vody.

      Za účelem minimalizace šíření nákazy je výdej vzorkovnic a příjem vzorků možný pouze po telefonické domluvě na telefonních číslech 380 420 407, 728 169 259.

      

                                                                    (29. 4. 2020)

    

    

- Změna režimu parkovacích automatů -

      Technické služby Strakonice oznamují, že od pondělí 20. dubna 2020 budou parkovací automaty na městských parkovištích pracovat opět v běžném řežimu.

      

                                                                    (16. 4. 2020)

    

    

- Výzva k podání nabídky -

      Technické služby Strakonice s.r.o. vyhlašují výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy bytových jader v 6 bytových jednotkách domů č.p. 204, 205, 206, ul. Stavbařů, Strakonice.

      Lhůta pro podání nabídek končí 24. dubna 2020 ve 12.00 hod. .

      

      Text "Výzvy k podání nabídky" naleznete zde (pdf - 1,2 MB).

      Krycí list nabídky naleznete zde (doc - 15 kB).

      Čestné prohlášení uchazeče naleznete zde (doc - 12 kB).

      Projektové podklady zakázky naleznete zde (zip - 1,4 MB).

 

                                                                    (14. 4. 2020)

    

    

- Obnovení svozu bioodpadu (BRKO) -

      Technické služby Strakonice oznamují, že po dohodě s odborem ŽP MěÚ a v souvislosti s aktuálním stavem protiepidemických opatření od pondělí 20. dubna 2020 bude obnoven svoz biodpadu (BRKO) (hnědé svozové popelnice pro BRKO) dle platného harmonogramu. Harmonogram svozu je na webových stránkách města Strakonice, zde.

      Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO, bioodpad) lze nadále také ukládat ve Sběrném dvoře U Blatenského mostu denně od 8:30 do 17:00 hodin.

      

                                                                    (14. 4. 2020)

    

    

- Obnovení provozu pískovny -

      Technické služby Strakonice oznamují, že od úterý 7. dubna 2020 bude opět otevřena pískovna. Těžba a prodej písku bude probíhat každé úterý od 7:00 do 13:00 hodin.

      

                                                                    (2. 4. 2020)

    

    

- Omezení provozu Pohřební služby -

      V souvislosti s přijetím epidemiologických opatření k nákaze COVID-19 je do odvolání UZAVŘENA kanceláž správy hřbitova a Pohřební služby.

      Objednávání obřadů je možné od pondělí do pátku v době od 8:00 do 12:00 hodin.

      K vyřízení nezbytně nutných administrativních záležitostí využijte telefonického kontaktu na čísle 380 420 404, nebo elektronické pošty.

      V urgentních případech v mimopracovní době použijte kontaktní číslo 602 483 520.

      

                                                                    (31. 3. 2020)

    

    

- Zrušení svozu BRKO -

      V souvislosti s přijetím epidemiologických opatření k nákaze COVID-19 je do odvolání ZRUŠEN SVOZ BRKO, tedy biologicky rozložitelného komunálního odpadu (hnědé svozové popelnice pro BRKO).

      Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) lze nadále ukládat ve Sběrném dvoře U Blatenského mostu denně od 8:30 do 17:00 hodin.

      

                                                                    (31. 3. 2020)

    

    

- Omezení provozu sběrného dvora -

       V souvislosti s přijetím epidemiologických opatření bude od pondělí 30. března 2020 Sběrný dvůr U Blatenského mostu otevřen až do odvolání pouze od 8:30 do 17:00 hodin.

      

                                                                    (25. 3. 2020)

    

    

- Zastavení provozu pískovny -

       V souvislosti s přijetím protiepidemiologických opatření zůstáva od úterý 17. března 2020 pískovna až do odvolání uzavřena.

      

                                                                    (16. 3. 2020)

    

    

- Obnovení provozu pískovny -

      Od úterý 17. března 2020 bude znovu otevřena pískovna. Prodej kopaného písku bude probíhat každé úterý od 7.00 do 13.00 hod.

      

                                                                    (13. 3. 2020)

    

    

- Městské zahradnictví opět zahájilo provoz -

      Od počátku března 2020 je opět otevřeno Městské zahradnictví Strakonice na původní adrese U Blatenského mostu 161 ve Strakonicích, mapa je zde.

      Městské zahradnictví Strakonice je otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin, telefonická domluva možná na telefonech 739 463 511 a 737 479 047.

    

                                                                    (8. 3. 2020)

    

    

- Nabídka volného pracovního místa -

      Technické služby Strakonice oznamují, že mají volné pracovní místo na pracovní pozici HROBNÍK - pracovník pohřební služby .

 

      Potřebné informace naleznete zde .

 

                                                                    (13. 1. 2020)

    

    

- Strakonice - havárie vodovodního řadu -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v důsledku havárie vodovodního řadu DN 300 v oblasti ul. Václavská a Českých lesů dochází od pátku 3. ledna 2020 k přerušení dodávky pitné vody v ulici Podsrpenská, Českých lesů, Václavská, Chmelenského a B. Havlasy. Předpokládaný termín ukončení opravy havárie, vzhledem k její náročnosti, je sobota 4. ledna 2020 ve večerních hodinách.

      V době opravy havárie a během odkalování sítě po opravě a po obnovení dodávky vody může docházet k přerušení dodávky vody, k poklesu tlaku nebo k dočasnému zakalení dodávané vody i v přilehlých ulicích Předních Ptákovic.

      Náhradní zásobovoní pitnou vodou je cisternami, které se budou pohybovat po dotčené oblasti. Příjezd budou oznamovat troubením.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 500 204.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (4. a 3. 1. 2020)

    

    

- Ochrana vodoměrů -

      S blížícím se mrazivým obdobím jsou vodoměry ohroženy poškozením mrazem. Jak ochránit vodoměr před poškozením, naleznete v souboru "Péče o vodoměr"  - (formát pdf, 120 kB).

      

 

                                                                    (26. 12. 2019)

    

    

- Změna provozní doby klientského centra SBH -

      Technické služby Strakonice oznamují, že dojde o Vánočních svátcích 2019 ke změně provozní doby klientského centra střediska bytového hospodářství následovně:

    

         pátek 27. prosince 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

         pondělí 30. prosince 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

         úterý 31. prosince 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

    

                                                                    (16. 12. 2019)

    

    

- Strakonice - havárie vodovodního řadu -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v důsledku havárie vodovodního řadu DN 400 v ul. Komenského před č.p. 64 bude uzavřena po dobu opravy Komenského ulice od křižovatky s ul. Krátká po ul. Bezděkovská. Předpokládaný termín ukončení opravy havárie je úterý 17. prosince 2019. Dodávka pitné vody není pro nikoho omezena.

                                                                    (16. 12. 2019)

    

    

- Uzavření sběrného dvora -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 31. prosince 2019 bude z provozních důvodů uzavřen Sběrný dvůr U Blatenského mostu.

                                                                    (13. 12. 2019)

    

    

- Změna provozní doby klientského centra VHS -

      Technické služby Strakonice oznamují, že dojde o Vánočních svátcích 2019 ke změně provozní doby klientského centra vodohospodářského střediska následovně:

    

         pondělí 23. prosince 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

         pátek 27. prosince 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

         pondělí 30. prosince 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

         úterý 31. prosince 2019   Z A V Ř E N O ..

    

    Poruchová služba vodovodu a kanalizace je beze změny - 24 hodin denně na telefonních číslech +420 380 420 402 a +420 724 500 202.

    

                                                                    (13. 12. 2019)

    

    

- Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2020 -

      Na základě rozhodnutí Rady Města Strakonice dochází od 1. ledna 2020 k navýšení ceny vodného na 53,58 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 32,64 Kč/m3 (bez DPH).

      Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2020 byla stanovena na 42,300 mil. Kč (bez DPH.

      

      Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf - 260 kB).

 

                                                                    (9. 12. 2019)

    

    

- Seminář pro bytová družstva a SVJ -

      Začátkem prosince 2019 proběhl ve Strakonicích seminář s tématikou nového občanského zákoníku (NOZ) a jeho vztahu k fungování SVJ a s tématikou dotačních programů pro bytové domy.

      Opravdu základní informace o vztahu NOZ a SVJ naleznete zde (pdf - 200 KB).

      

      Podrobnější informace, obsažené v přednášce JUDr. Bohuslava Švamberka, naleznete zde (pdf - 15,2 MB).

 

                                                                    (6. 12. 2019)

    

    

- Změna v provozu pískovny -

       V úterý 3. prosince 2019 bude na pískovně probíhat těžba a prodej písku v tomto roce naposledy. Od 4. prosince 2019 bude pískovna z důvodu klimatických podmínek uzavřena. Předpokládaný termín znovuotevření těžby a prodeje písku je začátek dubna 2020.

                                                                    (2. 12. 2019)

    

    

- Změna provozní doby Pohřební služby -

      Technické služby Strakonice oznamují, že dojde o Vánočních svátcích 2019 ke změně provozní doby kanceláře Pohřební služby a Správy hřbitova následovně:

    

         středa 18. prosince 2019 od 7:30 do 14:00 hod.;

         pondělí 23. prosince 2019 Z A V Ř E N O .

         úterý 31. prosince 2019 od 7:30 do 11:00 hod..

    

    Smuteční obřady proběhnou naposledy ve čtvrtek 19. prosince 2019 a začnou z technických důvodů nejdříve v pátek 3. ledna 2020. K dispozici bude pouze smuteční vazba z umělých květin.

    

                                                                    (25. 11. 2019)

    

    

- Uzavření sběrného dvora -

       Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 bude z technických důvodu uzavřen sběrný dvůr v ul. U Blatenského mostu.

    

                                                                    (21. 11. 2019)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Technické služby oznamují, že z důvodu osazování šoupěte na nový vodovodní řad v ul. Virtova bude v pondělí 18. listopadu 2019 od 8 do 11 hodin přerušena dodávka vody v Novém Dražejově. Na uvedenou dobu si proveďte předzásobení, cisterna nebude přistavena.

    

      Po obnovení dodávky vody bude probíhat odkalování vodovodní sítě v celé obci. Může docházet k poklesu tlaku nebo k dočasnému zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (14. 11. 2019)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Technické služby oznamují, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu bude ve úterý 1. října 2019 od 8 do 11 hodin přerušena dodávka vody ve Starém Dražejově. Na uvedenou dobu si proveďte předzásobení, cisterna nebude přistavena.

    

      Při napouštění potrubí po opravě může dojít k dočasnému zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (25. 9. 2019)

    

    

- Uzavření sběrného dvora -

       V neděli 29. září 2019 bude z důvodu konání pouti uzavřen sběrný dvůr v ul. U Blatenského mostu. V sobotu 28. září 2019 bude sběrný dvůr uzavřen z důvodu státního svátku.

    

                                                                    (25. 9. 2019)

    

    

- Program sečení trávy ve Strakonicích -

      Technické služby Strakonice a odbor životního prostředí městského úřadu upozorňují občany, že program sečení trávy pro období od 13. července 2019 naleznete zde (pdf - 100 KB).

      

                                                                    (12. 7. 2019)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Technické služby oznamují, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu v ul. Na Hrázi v Novém Dražejově bude ve středu 17. července 2019 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka vody v Novém Dražejově.

      Přerušení dodávky vody se týká ul. Otavská až k č.p. 101, pravá strana ve směru od Strakonic, ul. Nová, Na Hrázi, U Větrolamu a Na Rozhledech

    

      V odpoledních hodinách bude probíhat odkalování vodovodní sítě a souběžně s tím může dojít k zakalení dodávané vody. Na uvedenou dobu odstávky si proveďte prědzásobení pitnou vodou.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (12. 7. 2019)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Technické služby oznamují, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu bude ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka vody v ul. Spojařů č.p. 1249 až 1254, 1222, 1260 a v ul. Mládežnická č.p. 1240.

    

      Při napouštění potrubí po opravě může dojít k zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (24. 4. 2019)

    

    

- Provoz pískovny -

       V období od 1. dubna 2019 až do odvolání bude pískovna pro prodej písku otevřena každé úterý od 7.00 do 13.00 hod.

                                                                    (2. 4. 2019)

    

    

- Harmonogram strojního čištění města -

      Jako každý rok proběhne v měsících duben a květen strojní čištění města.

      Podrobný harmonogram strojního čištění naleznete zde (pdf - 470 kB).

 

                                                                    (28. 3. 2019)

    

    

- Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2019 -

      Na základě rozhodnutí Města Strakonice dochází od 1. ledna 2019 k navýšení ceny vodného na 52,18 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 31,79 Kč/m3 (bez DPH).

      Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2019 byla stanovena na 46,0 mil. Kč (bez DPH)- z toho voda pitná 20,5 mil. Kč, voda odpadní 25,5 mil. Kč.

      

      Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf - 40 kB).

 

                                                                    (16. 1. 2019)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Technické služby oznamují, že z důvodu odstraňování havárie na vodovodu DN 90 PE v ul. Tržní u č.p. 279 bude ve čtvrtek 20. prosince 2018 po dobu opravy havárie přerušena dodávka vody v ul. Tržní č.p. 278 až 281. Cisterna s pitnou vodou nebude přistavena.

    

      Při napouštění potrubí po opravě může dojít k zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (20. 12. 2018)

    

    

- Změna provozní doby klientského centra VHS -

      Technické služby Strakonice oznamují, že dojde ke změně provozní doby klientského centra vodohospodářského střediska následovně:

    

         čtvrtek 27. prosince 2018 od 8:00 do 12:00 hod.;

         pátek 28. prosince 2018 od 8:00 do 12:00 hod..

         pondělí 31. prosince 2018   Z A V Ř E N O.

    

                                                                    (17. 12. 2018)

    

    

- Změna provozní doby kanceláře správy hřbitova -

      Technické služby Strakonice oznamují, že dojde ke změně provozní doby kanceláře Pohřební služby a Správy hřbitova následovně:

    

         středa 19. prosince 2018 od 7:30 do 14:00 hod.;

         pondělí 31. prosince 2018 od 7:30 do 11:00 hod..

         středa 2. ledna 2019 od 7:30 do 14:00 hod..

    

    Smuteční obřady proběhnou naposledy ve čtvrtek 20. prosince 2018 a začnou z technických důvodů nejdříve v pátek 4. ledna 2019. K dispozici bude pouze smuteční vazba z umělých květin. V dalším týdnu proběhnou smuteční obřady ve středu 9. ledna 2019 a v pátek 11. ledna 2019.

    

                                                                    (29. 11. 2018)

    

    

- Provoz pískovny -

      Vzhledem k aktuálnímu stavu a očekávanému vývoji klimatických podmínek bude pískovna od 1. prosince 2018 do 28. února 2019 uzavřena a bude zastavena těžba a prodej kopaného písku.

                                                                    (20. 11. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat v ul. Buková bude ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka vody v ul. Jedlová, Buková, Březová a Pod Hájovnou, Vodárenská od křižovatky s ul. Borová. Cisterna s pitnou vodou nebude přistavena, proveďte si laskavě přezásobení vodou.

    

      Při napouštění potrubí může dojít k zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (26. 10. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Technické služby oznamují, že z důvodu výměny šoupat v ul. Václavká bude ve čtvrtek 25. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka vody v ul. Českých lesů, Václavská, Bohumila Havlasy a Šumavská od křižovatky s ul. Hraniční po křižovatku s ul. Českých lesů. Cisterna s pitnou vodou nebude přistavena, proveďte si laskavě přezásobení vodou.

    

      Při napouštění potrubí může dojít k zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (18. 10. 2018)

    

    

- Program sečení trávy ve Strakonicích -

      Technické služby Strakonice a odbor životního prostředí městského úřadu upozorňují občany, že program sečení trávy pro období od října 2018 naleznete zde (pdf - 100 KB).

      

                                                                    (18. 10. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Technické služby oznamují, že z důvodu přepojování vodovodu v ul. Šmidingerova bude v úterý 2. října 2018 od 7:00 do 18:00 hodin přerušena dodávka vody v ul. Radomyšlská, Bezručova a Šmidingerova. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena v ul. Bezručova.

    

      Při napouštění potrubí může dojít k zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (25. 9. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

      Z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu PE DN80 ve Strakonicích v ul. Mikoláše před č.p. 1351 bude přerušena dodávka vody v pátek 21. září 2018 po dobu opravy poruchy. V době přerušení dodávky vody bude přistavena cisterna.

    

      Při napouštění potrubí může dojít k zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 003.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

                                                                    (21. 9. 2018)

    

    

- Sběrný dvůr - krátkodobé uzavření -

      V době konání Václavské pouti ve Strakonicích bude Sběrný dvůr v ulici U Blatenského mostu z provozních důvodů uzavřen v sobotu 29. září a v neděli 30. září 2018. V pátek 28. září 2018 bude Sběrný dvůr uzavřen z důvodu státního svátku.

    

                                                                    (18. 9. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Z důvodu přepojování rekonstruovaného vodovodu v ulici Šmidingerova ve Strakonicích proběhne ve středu 22. srpna 2018 od 7:00 do 18:00 hodin odstávka dodávky pitné vody v ulicích:.

        Šmidingerova - celá ulice;

        Radomyšlská - od ul. Raisova po ul. Lidická;

        Bezručova - celá ulice;

        Žižkova - od ul. Šmidingerova po ul. Tylova.

        Plánkova - od ul. Šmidingerova po ul. Krále Jiřího z Poděbrad.

    

      Při napouštění potrubí může dojít k zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (20. 8. 2018)

    

    

- Omezení provozu Klientských center TS Strakonice -

      V souvislosti s vývojem klimatických podmínek budou ve středu 8. srpna 2018 všechna naše Klientská centra otevřena pouze do 14.00 hodin.

      Za případné komplikace se našim zákazníkům omlouváme.

    

                                                                    (8. 8. 2018)

    

    

- Přerušení provozu vazárny květin -

      V období od 2. 7. do 20. 7. 2018 bude uzavřena vazárna květin v Heydukově ulici 321 z důvodu nemoci a dovolených.

                                                                    (2. 7. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu přepojování vodovodního řadu v ul. Švandy Dudáka bude v úterý 19. června 2018 po dobu probíhajících prací přerušena dodávka pitné vody v přilehlých ulicích. Cisterna náhradního zásobování bude přistavena před prodejnou Hradských a v ul. M. Alše před č.p. 766.

      Při napouštění potrubí může dojít k zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (15. 6. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodních řadů Li200 a PE110 v ul. Heydukova před č.p. 1098 a před bývalou Madetou bude ve středu 30. května 2018 po dobu probíhající opravy havárie řadů přerušena dodávka pitné vody v přilehlé části ul. Heydukova. Cisterna náhradního zásobování bude přistavena před čp. 1098.

      Při opětovném napouštění potrubí může dojít k mírnému zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (30. 5. 2018)

    

    

- Provoz pískovny -

      V následujícím období až do odvolání bude pískovna pro prodej písku otevřena každé úterý od 7.00 do 13.00 hod.

                                                                    (29. 5. 2018)

    

    

- Výroční zpráva za rok 2017 -

      Po schválení orgány společnosti byla publikována Výroční zpráva společnosti TS Strakonice s.r.o. za rok 2017. K nahlédnutí je zde (pdf - 7,6 MB).

      

                                                                    (28. 5. 2018)

    

      Starší výroční zprávy společnosti jsou k nahlédnutí zde .

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Jiráskova před č.p. 1181 bude ve čtvrtek 17. května 2018 po dobu probíhající opravy havárie řadu přerušena dodávka pitné vody v části ul. Jiráskova, v ul. U Cihelny a v části ul. Radomyšlská.

      Při opětovném napouštění potrubí může dojít k mírnému zakalení dodávané vody.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (17. 5. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu propojování vodovodního potrubí v ul. Mikoláše Alše bude v pondělí 7. května 2018 od 8 do 12 hodin přerušena dodávka pitné vody v části ul. Mikoláše Alše od č.p.707 do 1014 a v bytových domech od č.p. 763 do 790.Dodávka vody bude obnovena v pátek 6. dubna 2018 ve 12:00 hodin.

      Při opětovném napouštění potrubí může dojít k mírnému zakalení dodávané vody. Na uvedenou dobu odstávky si proveďte předzásobení.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (4. 5. 2018)

    

    

- Mimořádná změna v provozu pískovny -

      V prvních květnových týdnech připadají provozní dny pískovny na státní svátek. Z tohoto důvodu bude pískovna ve dnech 1. května a 8. května 2018 uzavřena.

      V náhradním termínu bude pískovna otevřena ve čtvrtek 3. a 10. května 2018, vždy od 7.00 do 13.00 hodin.

      V dalších květnových týdnech bude pískovna otevřena každé úterý od 7.00 do 13.00 hod.

                                                                    (23. 4. 2018)

    

    

- Střela - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu mezi Dražejovem a Střelou bude ve čtvrtek 5. dubna 2018 ve 22:00 hodin přerušena dodávka pitné vody na Střele.Dodávka vody bude obnovena v pátek 6. dubna 2018 ve 12:00 hodin.

      Při opětovném napouštění potrubí může dojít k mírnému zakalení dodávané vody. Na uvedenou dobu odstávky bude na návsi přistavena cisterna.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (5. 4. 2018)

    

    

- Provoz pískovny v dubnu 2018 -

      V dubnu 2018 bude pískovna otevřena každé úterý od 7.00 do 13.00 hod.

      

                                                                    (4. 4. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ulici Otavská ve Strakonicích - Novém Dražejově bude ve středu 4. dubna 2018 od 8 do 15 hodin přerušena dodávka pitné vody v Novém Dražejově včetně ul. Virtova k fotbalovému hřišti a na Střele.

      Při opětovném napouštění potrubí může dojít k mírnému zakalení dodávané vody. Na uvedenou dobu odstávky si prověďte předzásobení vodou.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (29. 3. 2018)

    

    

- Jarní změna v provozu pískovny -

      Jednorázové otevření pískovny a prodej písku proběhne v úterý 27. března 2018 od 7.00 do 13.00 hod.

      V případě zlepšení klimatických podmínek bude případné otevření pískovny pro těžbu a prodej písku včas oznámeno.

    

                                                                    (23. 3. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie podzemního hydrantu a výměny vodovodního šoupěte v ulici Radomyšlská ve Strakonicích dojde ve čtvrtek 22. března 2018 od 8 do 14 hodin k přerušení dodávky vody v ul. Radomyšlská od křižovatky s ul. Lidická po křížovatku s ul. Nerudova, v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ke křižovatce s ul. Žižkova, v ul. P. Bezruče ke křižovatce s ul. Žizkova a v ul. Šmidingerova ke křižovatce s ul. Plánkova.

      Při opětovném napouštění řadů může dojít k mírnému zakalení dodávané vody. Na dobu odstávky si prověďte předzásobení vodou.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (20. 3. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti s výstavbou silnice I/22 bude v ulici Radomyšlská ve Strakonicích provedeno přepojení nového vodovodního řadu na stávající vodovod. Přepojení bude prováděno ve středu 14. března 2018 od 8 do 15 hodin. Z tohoto důvodu dojde k přerušení dodávky vody v ul. Radomyšlská od křižovatky s ul. Krále Jiřího z Poděbrad ke křižovatce s ul. Raisova; v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ke křižovatce s ul. Žižkova a v ul. Šmidingerova ke křižovatce s ul. Plánkova.

      Při napouštění řadů může dojít k mírnému zakalení dodávané vody. Na dobu odstávky si prověďte předzásobení vodou.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (9. 3. 2018)

    

    

- Zimní změna v provozu pískovny II. -

      Vzhledem k přetrvávajícím zhoršeným klimatickým podmínkám bude do úterý 20. března 2018 i nadále přerušen prodej a těžba písku v pískovně V Holi.

      V případě zlepšení klimatických podmínek bude případné otevření pískovny pro těžbu a prodej písku včas oznámeno.

    

                                                                    (5. 3. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti s opravou vodovodního řadu v ulici V Lipkách ve Strakonicích dojde v sobotu 17. února 2018 od 8 do 14 hodin k přerušení dodávky vody v ul. Kalvárie od č.p. 200 až k VÚ V Lipkách včetně.

      Na dobu odstávky si prověďte předzásobení vodou.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (16. 2. 2018)

    

    

- Výzva k podání cenové nabídky na stavební práce -

      Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice, na základě mandátní smlouvy o správě obecního majetku vyhlašují výzvu k podání cenové nabídky na stavební práce "Odizolování soklu bytového domu č.p. 635, 636, ul. Nerudova, Strakonice"..

      Lhůta pro podání nabídek končí 23. února 2018 ve 12:00 hodin.

      

      Celé znění výzvy k podání nabídky je zde (pdf - 0,2 MB).

      

      Doklady a podklady pro výzvu a předmět výzvy (ZIP soubor) je zde (zip - 1,7 MB).

 

                                                                    (12. 2. 2018)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu bude ve středu 7. února 2018 přerušena dodávka pitné vody od 8.00 do 11.00 hodin v ul. Švandy Dudáka, Prof. Skupy a M. Alše.

      Prosíme, prověďte si předzásobení pitnou vodou na dobu odstávky. Dále může dojít k zakalení vody při opětovném napouštění vodovodních řadů.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      

    

                                                                    (6. 2. 2018)

    

    

- Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2018 -

      Na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Strakonice ze 13. 12. 2017 (Usnesení č. 694/ZM/2017) dochází od 1. ledna 2018 k navýšení ceny vodného na 51,06 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 31,11 Kč/m3 (bez DPH).

      Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2018 byla stanovena na 48,0 mil. Kč (bez DPH).

      

      Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf - 290 kB).

 

                                                                    (3. 1. 2018)

    

    

- Dočasná změna úřední doby klientského centra správy BH -

    V období vánočních a novoročních svátků dojde ke zkrácení úřední doby klientského centra správy bytového hospodářství.

    Klientské centum správy BH bude otevřeno následovně:

    

          Pátek    22. 12. 2017      8:00 - 12:00
          Pondělí 25. 12. 2017      Z A V Ř E N O
          Úterý    26. 12. 2017      Z A V Ř E N O
          Středa  27. 12. 2017      8:00 - 12:00
          Čtvrtek 28. 12. 2017      8:00 - 12:00
          Pátek    29. 12. 2017      8:00 - 12:00

    

                                                                    (21. 12. 2017)

    

    

- Dočasná změna úřední doby klientského centra VHS -

    V období vánočních a novoročních svátků dojde ke zkrácení úřední doby klientského centra vodohospodářského střediska.

    Klientské centum VHS bude otevřeno následovně:

    

          Pátek    22. 12. 2017      8:00 - 12:00
          Pondělí 25. 12. 2017      Z A V Ř E N O
          Úterý    26. 12. 2017      Z A V Ř E N O
          Středa  27. 12. 2017      8:00 - 12:00
          Čtvrtek 28. 12. 2017      8:00 - 12:00
          Pátek    29. 12. 2017      8:00 - 12:00

    

    Poruchová služba VHS bude beze změn, tj. 24 hodin denně, na telefonních číslech +420 380 420 402 nebo +420 724 500 202.

    

                                                                    (19. 12. 2017)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti se stavbou kanalizačního řadu a výměnou vodovodního řadu DN 300 a DN 90 na Sídlišti 1. Máje ve Strakonicích dojde k definitivnímu přepojení tzv. suchovodů na nový vodovodní řad. Přepojení suchovodu bude prováděno v úterý 19. prosince 2017 od 8 do 18 hodin. Z tohoto důvodu dojde k přerušení dodávky vody na Sídlišti 1. Máje..

      Prosíme, prověďte si předzásobení pitnou vodou na dobu odstávky, pouze v případě příznivého počasí budou přistaveny 2 cisterny s vodou. Dále může dojít k zakalení vody při opětovném napouštění vodovodních řadů.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

      Jedná se o opravdu poslední odstávku dodávky pitné vody v souvislosti s touto stavbou. Děkujeme Vám za pochopení a shovívavost.

    

                                                                    (13. 12. 2017)

    

    

- Změna provozní doby kanceláře správy hřbitova -

      Technické služby Strakonice oznamují, že dojde ke změně provozní doby kanceláře Pohřební služby a Správy hřbitova následovně:

         středa 20. prosince 2017 od 7:30 do 14:00 hod.;

         středa 27. prosince 2017 od 7:30 do 14:00 hod..

    

                                                                    (8. 12. 2017)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti se stavbou silnice I/22 ve Strakonicích dojde v ul. Budovatelská k přepojení suchovodu na nový vodovodní řad. Přepojení suchovodu bude prováděno v neděli 10. prosince 2017 od 13 do 16 hodin. Z tohoto důvodu dojde k přerušení dodávky vody v ul. Vrchlického, Mánesova, Baarova, Na Jelence, Za pilou, Raisova, Budovatelská a Písecká od křižovatky s ul. Raisova k autosalonu Auto Strakonice.

      Prosíme, prověďte si předzásobení pitnou vodou na dobu odstávky, cisterna nebude přistavena. Dále může dojít k zakalení vody při opětovném napouštění vodovodních řadů.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

    

                                                                    (5. 12. 2017)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti se stavbou kanalizačního řadu a výměnou vodovodního řadu DN 300 a DN 90 na Sídlišti 1. Máje ve Strakonicích dojde k částečnému přepojení tzv. suchovodů nový vodovodní řad. Přepojení suchovodu bude prováděno v pondělí 11. prosince 2017 od 8 do 12 hodin. Z tohoto důvodu dojde k přerušení dodávky vody na Sídlišti 1. Máje a v ulici MUDr. Karla Hradeckého..

      Prosíme, prověďte si předzásobení pitnou vodou na dobu odstávky, cisterna nebude přistavena. Dále může dojít k zakalení vody při opětovném napouštění vodovodních řadů.

      V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte na tel. č. 724 974 001.

    

                                                                    (5. 12. 2017)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      V pátek 24. listopadu 2017 od 8 do 11 hodin bude z důvodu pravidelné údržby vodovodní sítě přerušena dodávka pitné vody ve Strakonicích v ulici Chelčického a Boženy Němcové.

      Prosíme prověďte si předzásobení pitnou vodou na dobu odstávky, cisterna nebude přistavena.

      Případné další informace a připomínky na telefonu 724 974 001.

    

                                                                    (21. 11. 2017)

    

    

- Zimní změna v provozu pískovny -

      Od středy 29. listopadu 2017 bude vzhledem k nastalým klimatickým podmínkám přerušen prodej a těžba písku v pískovně V Holi.

      Pískovna bude pro prodej a těžbu písku uzavřena v období od prosince 2017 do února 2018. Ve velmi naléhavých případech, a pokud budou příznivé klimatické podmínky, existuje možnost individuální domluvy na těžbě a prodeji písku.

      V úterý 28. listopadu 2017 bude pískovna V Holi letos otevřena naposledy.

    

                                                                    (13. 11. 2017)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

        Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu provádění opravy havárie vodovodního řadu v ul. Bavorova bude v pondělí 13. listopadu 2017 od 8 do 13 hodin přerušena dodávka pitné vody v ul. Bavorova č.p 990 až 999. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena před č.p. 990.

        Po napuštění opravovaného potrubí může dojít v této oblasti k zakalení dodávané vody

        Případné další informace Vám poskytneme na tel. č. 727 974 001.

        Děkujeme za pochopení.

    

                                                                    (8. 11. 2017)

    

    

- Vazárna květin a věnců přemístěna -

      Provozovna Městského zahradnictví - vazárna květin a věnců je přemístěna do Heydukovy ulice č.p. 321, bývalý provozní objekt vodovodú a kanalizací za pekárnou. Mapa je zde.

    

      Městské zahradnictví - vazárna květin a věnců je otevřena: Pondělí až Pátek od 6.30 do 14.00 hodin, telefonická domluva možná na telefonu +420 380 420 403.

    

                                                                    (8. 11. 2017)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

        Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu provádění nového napojení vodovodního řadu v ul. Švandy Dudáka bude ve středu 8. listopadu 2017 od 8 do 12 hodin přerušena dodávka pitné vody v ul. Mikoláše Alše, Švandy Dudáka a Profesora Skupy. Pro uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení pitnou vodou.

        Po napuštění opravovaného potrubí může dojít v této oblasti k zakalení dodávané vody

        Případné další informace Vám poskytneme na tel. č. 727 974 001.

        Děkujeme za pochopení.

    

                                                                    (3. 11. 2017)

    

    

- Nový Dražejov - přerušení dodávky pitné vody -

        Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v Novém Dražejově bude v pátek 3. listopadu 2017 od 8 do 13 hodin přerušena dodávka pitné vody v ul. Otavská od č.p. 101 směrem na Strakonice (levá strana), v ul. Na Hrázi od č.p. 182 směrem na Strakonice a v ul. Nová. Pro uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení pitnou vodou.

        Po napuštění opravovaného potrubí může dojít v této oblasti k zakalení dodávané vody

        Případné další informace Vám poskytneme na tel. č. 727 974 001.

        Děkujeme za pochopení.

    

                                                                    (31. 10. 2017)

    

    

- Program sečení trávy ve Strakonicích -

      Technické služby Strakonice a odbor životního prostředí městského úřadu upozorňují občany, že vzhledem ke končícímu vegetačnímu období je další plánované sečení pro letošní rok ukončeno. Další plán sečení zatravněných ploch bude uveřejněn na jaře příštího roku se začátkem nového vegetačního období.

      

                                                                    (27. 10. 2017)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

       Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti se stavbou kanalizačního řadu a výměnou vodovodního řadu DN 300 na Sídlišti 1. Máje ve Strakonicích dojde k přepojení tzv. suchovodů.

       Přepojení suchovodů bude prováděno ve čtvrtek 19. října 2017 od 14 do 23 hodin. Z tohoto důvodu dojde k přerušení dodávky vody na Sídlišti 1. Máje a v ul. MUDr. Karla Hradeckého. V souvislosti s přepojováním může dojít ke změně proudění vody v navazujících potrubích a k zakalení dodávané vody.

       V případě potředy upřesnění informací nebo oznámení kalového stavu volejte tel. č. 724 974 001.

       Cisterna s pitnou vodou bude po dobu odstávky přistavena v ul. MUDr. Karla Hradeckého a na Sídlišti 1. Máje.

       Děkujeme za pochopení.

    

                                                                    (13. 10. 2017)

    

    

- Změna v provozu pískovny -

      S účinností od 1. října 2017 bude vzhledem k horším klimatickým podmínkám omezen prodej a těžba písku v pískovně V Holi jen na jeden den v týdnu.

      Pískovna bude pro prodej a těžbu písku otevřena vždy v úterý od 7.00 do 13.00 hodin.

      Ve čtvrtek 28. září 2017 bude pískovna uzavřena, je státní svátek.

    

                                                                    (22. 9. 2017)

    

    

- Změna v provozu sběrných dvorů -

      S účinností od 1. září 2017 je uzavřen Sběrný dvůr v Tovární ulici.

      Sběrný dvůr U Blatenského mostu je otevřen pondělí až neděle od 8.30 do 18.00 v letním období, od 8.30 do 17.00 v zimním období.

    

                                                                    (5. 9. 2017)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky vody -

        Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti se stavbou kanalizačního řadu na Sídlišti 1. Máje ve Strakonicích dojde k přepojení vodovodu DN 300 na tzv. suchovod, který bude v provozu po dobu výstavby kanalizace. Přepojení bude prováděno ve čtvrtek 3. 8. 2017 od 14 do 22 hodin. Z tohoto důvodu dojde k přerušení dodávky vody na Sídlišti 1. Máje a v ul. MUDr. Karla Hradeckého.

        Vlivem přepojování může dojít ke změně proudění vody v potrubí a následně k jejímu zakalení.

        V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu volejte tel.č. 724 974 001.

        Děkujeme za pochopení.

    

                                                                    (1. 8. 2017)

    

    

- Zásadní manipulace na vodovodní síti -

        Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti s výstavbou silnice I/22 ve Strakonicích dojde v ul. Budovatelská k přepojení vodovodního řadu DN 150 na tzv. suchovod, který bude v provozu po dobu výstavby silnice.

        Přepojování vovodovního řadu bude prováděno ve čtvrtek 13. 7. 2017 od 8 hodin do 18 hodin.

        Z důvodu přepojování vodovodního řadu dojde ke změně proudění vody v trubní síti, ke snížení tlaku v trubní síti a nelze vyloučit ani zakalení dodávané pitné vody v ul. Nerudova, Radomyšlská, Budovatelská, MUDr. Hradeckého, Raisova, Baarova, Mánesova, Vrchlického, Jiráskova, Za Pilou, Písecká a U Řepické zastávky.

        V případě dotazu k situaci přepojování nebo při oznámení výskytu zákalu ve vodě volejte na tel. č. 724 974 001.

        Děkujeme za pochopení.

                                                                    (4. 7. 2017)

    

    

- Zásadní manipulace na vodovodní síti -

        Technické služby Strakonice oznamují, že v souvislosti s výstavbou silnice I/22 ve Strakonicích dojde v ul. Arch. Dubského k přepojení vodovodního řadu DN 400 na tzv. suchovod, který bude v provozu po dobu výstavby silnice.

        Přepojování vovodovního řadu bude prováděno od pondělí 3. 7. 2017 od 8 hodin do úterý 4. 7. 2017 do 18 hodin.

        Z důvodu přepojování vodovodního řadu dojde ke změně proudění vody v trubní síti a nelze vyloučit ani zakalení dodávané pitné vody v různých částech města

        V případě dotazu k situaci přepojování nebo při oznámení výskytu zákalu ve vodě volejte na tel. č. 724 974 001.

        Děkujeme za pochopení.

                                                                    (27. 6. 2017)

    

    

- Modlešovice - omezení odběru pitné vody -

        Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice nutno omezit napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.

        K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 797 993 966. Děkujeme za pochopení.

        

                                                                    (22. 6. 2017)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

    Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu ve Strakonicích v ul. Mírová bude v pondělí 26.6.2017 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka pitné vody v ul. Mírová č.p. 908-917, 926-946 a prodejna COOP. Žádáme občany, aby si provedli předzásobení vodou na uvedenou dobu.

    Cisterna bude přistavena u prodejny COOP.

    Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení

    

                                                                    (21. 6. 2017)

    

    

- Městské zahradnictví - výprodej přebytků letniček -

    V pondělí 12. června 2017 od 8:00 do 16:00 hodin proběhne v Městském zahradnictví výprodej přebytků letniček.

    Bližší informace na telefonu 601 392 200.

    

                                                                    (7. 6. 2017)

    

    

- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -

      Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice, na základě mandátní smlouvy o správě obecního majetku a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, vyhlašují výzvu k podání nabídky malého rozsahu na stavební práce "Odizolování soklu bytového domu č.p. 518, Bažantnice, Strakonice"..

      Lhůta pro podání nabídek končí 16. června 2017 ve 12:00 hodin.

      

      Celé znění výzvy k podání nabídky je zde (pdf - 0,7 MB).

      

      Doklady a podklady pro výzvu a předmět výzvy (ZIP soubor) je zde (zip - 1,6 MB).

 

                                                                    (1. 6. 2017)

    

    

- Dovoz vody pro napouštění bazénů -

    Pro napouštění zahradních bazénů, studen a nádrží na vodu nabízíme dovoz pitné vody.

    Dovoz vody zajišťuje naše středisko dopravy. Informace a objednávky dovozu vyřizuje p. Brázda, telefon 797 993 966.

    Cena vody je 17,45 Kč za m3 (včetně DPH), cena dopravy a manipulace dle použitého dopravního prostředku.

    

                                                                    (30. 5. 2017)

    

    

- Rozšíření provozu pískovny -

    Od čtvrtka 1. června 2017 bude zahájen letní provoz pískovny.

    Prodej písku bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 7.00 do 13.00 hodin.

    

                                                                    (24. 5. 2017)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu provádění přeložky vodovodního řadu bude v sobotu 20. 5. 2017 od 7 do 14 hodin přerušena dodávka vody v ul. Bezděkovská od polikliniky k OC Maxim, čp. 427-433, 76-78, 65, 123, 30, 218, 219, 53, 371, 156, 411, 412, 79, 41-44, 61, 60, 66, 72-75 a Na Ohradě č.p. 2, 94, 89-91. Žádáme občany, aby si provedli předzásobení vodou na uvedenou dobu.

      Provozovatel děkuje za pochopení.

      Další informace lze získat na telefonu 724 974 001.

      

                                                                    (5. 5. 2017)

    

    

- Změna termínu svozu nádob na biodopad -

      Technické služby Strakonice a odbor životního prostředí městského úřadu upozorňují občany, že od 8. května 2017 dojde ke změně ve svozu bionádob. V ulicích, ve kterých byl doposud svoz prováděn v liché pondělí v měsíci, bude bioodpad svážen vždy v liché úterý v měsíci. Zároveň budou přesunuty středeční svozy bionádob na liché čtvrtky v měsíci.

      

      Úplný seznam svozových tras naleznete zde (pdf - 0,4 MB).

      

                                                                    (27. 4. 2017)

    

    

- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu -

      Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice, na základě mandátní smlouvy o správě obecního majetku a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, vyhlašují výzvu k podání nabídky malého rozsahu na stavební práce "Stavební úpravy bytových jader ve 3 bytových jednotkách domů č.p. 204, 205, 206, ul. Stavbařů, Strakonice".

      Lhůta pro podání nabídek končí 5. května 2017 ve 12:00 hodin.

      

      Celé znění výzvy k podání nabídky je zde (pdf - 1,3 MB).

      

      Doklady a podklady pro výzvu a předmět výzvy (ZIP soubor) je zde (zip - 4,4 MB).

 

                                                                    (24. 4. 2017)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

        Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu, bude ve Strakonicích v ul. Arch. Dubského v úterý 11. 4. 2017 od 8:00 do 14:00 přerušena dodávka vody. Žádáme občany, aby si provedli předzásobení vodou na uvedenou dobu.

        Cisterna s pitnou vodou bude přistavena na parkovišti u č.p. 969.

        Případné další informace Vám rádi sdělíme na tel. č. 724 974 001. Děkujeme za pochopení.

        

                                                                    (4. 4. 2017)

    

    

- Městské zahradnictví, mimosezónní prodejní doba -

    S platností od pondělí 3.4.2017 bude prodejní doba Městského zahradnictví následovná:

            Po    8.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            Út    8.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            St    8.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            Čt    8.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            Pá    8.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            So    ZAVŘENO     
            Ne    ZAVŘENO     

    

    V aktuální nabídce pro nadcházející období je prodej keřů a trvalek. Stále nabízíme květinové vazby dárkové i smuteční.

    

                                                                    (28. 3. 2017)

    

- Přerušení dodávky pitné vody 23. 3. 2017 -

      Technické služby oznamují, že z důvodu připojování AT stanice na vodovodní řad bude ve čtvrtek 23.3.2017 od 8.00 do 15.00 hodin přerušena dodávka pitné vody ve Starém Dražejově.

      Cisterna bude přistavena na návsi u autobusové zastávky a u bytovky. Na uvedenou dobu si prosím proveďte předzásobení vodou.

      Více informací Vám rádi poskytneme na tel. č. 724 974 001.

      Provozovatel vodovodní sítě děkuje všem za pochopení.

 

                                                                    (17. 3. 2017)

    

    

- Městské zahradnictví, předjarní prodejní doba -

    S platností od pondělí 13.3.2017 bude prodejní doba Městského zahradnictví následovná:

            Po    8.00 - 10.30    11.30 - 16.00
            Út    8.00 - 10.30    11.30 - 16.00
            St    8.00 - 10.30    11.30 - 16.00
            Čt    8.00 - 10.30    11.30 - 16.00
            Pá    8.00 - 10.30    11.30 - 16.00
            So    8.00 - 12.00     
            Ne    ZAVŘENO     

    

    V aktuální nabídce pro nadcházející období je prodej keřů a trvalek. Stále nabízíme květinové vazby dárkové i smuteční.

    

                                                                    (10. 3. 2017)

    

- Přerušení dodávky pitné vody 16. 3. 2017 -

      Technické služby oznamují, že z důvodu provádění opravy vodovodního řadu DN 150 ve Strakonicích v ul. Mlýnská bude ve čtvrtek 16. března 2017 od 8.00 hod do 13.00 hodin přerušena dodávka pitné vody do ul. Mlýnská. Proveďte si prosím na dobu přerušení dodávky předzásobení pitnou vodou.

      Po celou dobu opravy nebude možný vjezd vozidel do této ulie. Pokud budete chtít vozidlo tento den používat, vyjeďte, prosím, do 8.00 hodin mimo uzavřený prostor. Uzavřena bude ulice Mlýnská od vjezdu do Domova pro seniory směrem k č.p. 1072 - 1079, 1064 a 1065.

      Více informací Vám rádi poskytneme na tel. č. 724 974 001.

      Provozovatel vodovodní sítě děkuje všem za pochopení.

 

                                                                    (9. 3. 2017)

    

    

- Obnovení provozu pískovny -

    Od úterý 7. března 2017 bude opět otevřena pískovna.

    Prodej písku bude probíhat každé úterý od 7.00 do 13.00 hodin.

    

                                                                    (27. 2. 2017)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody 7. a 8. 3. 2017 -

      Technické služby oznamují, že z důvodu provádění připojení obchodního centra v ul. Husova na vodovodní síť bude od 7. března 2017 22.00 hod do 8. března 2017 6.00 hod přerušena dodávka pitné vody do OC v ul. Katovická u Kauflandu a do ul. Obránců Míru č.p. 1263.

      Na Sídlišti Mír a v ul. Bavorova může v této době dojít k omezení dodávky pitné vody ve vyšších patrech domů. V dopoledních hodinách 8. 3. 2017 může v této oblasti docházet k zakalení dodávané pitné vody.

      Více informací Vám rádi poskytneme na tel. č. 724 974 001.

      Provozovatel vodovodní sítě děkuje všem za pochopení.

 

                                                                    (19. 2. 2017)

    

    

- Nová cena vodného a stočného od 1. ledna 2017 -

      Na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Strakonice ze 14. 12. 2016 (Usnesení č. 475/ZM/2016) dochází od 1. ledna 2017 k navýšení ceny vodného na 49,23 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 30,00 Kč/m3 (bez DPH).

      Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2017 byla stanovena na 48,1 mil. Kč (bez DPH).

      

      Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf - 290 kB).

 

                                                                    (21. 12. 2016)

    

    

- Dočasná změna úřední doby klientského centra VHS -

    V období vánočních a novoročních svátků dojde ke zkrácení úřední doby klientského centra vodohospodářského střediska.

    Klientské centum VHS bude otevřeno následovně:

    

          23. 12. 2016      8:00 - 12:00
          26. 12. 2016      Z A V Ř E N O
          27. 12. 2016      8:00 - 12:00
          28. 12. 2016      8:00 - 12:00
          29. 12. 2016      8:00 - 12:00
          30. 12. 2016      8:00 - 12:00

    

    Poruchová služba VHS bude beze změn, tj. 24 hodin denně, na telefonních číslech +420 380 420 402 nebo +420 724 500 202.

    

                                                                    (14. 12. 2016)

    

    

- Dočasné omezení provozní doby Správy hřbitova a Pohřební služby -

    Provozní doba kanceláře Správy hřbitova a Pohřební služby bude ve středu 21. 12. a 28. 12. 2016 pouze od 7.30 hod. do 14.00 hodin.

    

                                                                    (6. 12. 2016)

    

    

- Přerušení provozu pískovny -

    V období od 1. prosince 2016 do 28. února 2017 bude pískovna zcela uzavřena z důvodu příchodu zimního období.

    V případě nástupu teplého počasí v únoru 2017 bude možné pískovnu otevřít i dříve.

    

                                                                    (25. 11. 2016)

    

    

- Informace pro občany města Strakonice -

    Technické služby Strakonice s.r.o. poskytují občanům města nářadí a posypový materiál pro zimní údržbu chodníků a komunikací. Zájemci si mohou tento materiál vyzvednout v hlavním skladu společnosti v ulici Raisova čp. 274 ve Strakonicích.

    Výdej materiálu probíhá vždy v pracovních dnech od 7.00 hod. do 10.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.

    Případný jiný termín výdeje materiálu je možné si dohodnout na tel. 380 420 454 (pí. Váchová).

    

                                                                    (23. 11. 2016)

    

    

- Městské zahradnictví, zimní prodejní doba -

    S platností od úterý 1.11.2016 bude prodejní doba Městského zahradnictví následovná:

            Po    6.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            Út    6.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            St    6.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            Čt    6.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            Pá    6.00 - 10.30    11.30 - 14.00
            So    ZAVŘENO     
            Ne    ZAVŘENO     

    

    V aktuální nabídce pro nadcházející období je prodej keřů a trvalek. Stále nabízíme květinové vazby dárkové i smuteční.

    

                                                                    (1. 11. 2016)

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

    Z důvodu havárie hlavního vodovodního přivaděče DN 400 bude dne23. září 2016 od 7.30 do 16 hodin přerušena dodávka pitné vody do Nového Dražejova, Starého Dražejova, Střely a do ulic K Dražejovu a Pod Kuřidlem ve Strakonicích.

    Cisterna s pitnou vodou bude přistavena v Novém a Starém Dražejově.

    Případné dotazy a informace na tel. čísle 724 974 001.

                                                                    (23. 9. 2016)

    

    

- Omezení provozu pískovny -

    Od 1. října do 30. listopadu 2016 bude pískovna otevřena pouze v úterý od 7.00 do 13.00 hodin.

                                                                    (22. 9. 2016)

    

    

Týden mobility 2016.    Podzimní kompostobraní 2016.

 

 

- Krátkodobé uzavření sběrných dvorů -

        V neděli 25. září 2016 budou z technických důvodů pro veřejnost uzavřeny po celý den Sběrný dvůr U Blatenského mostu a Sběrný dvůr v Tovární ulici. Děkujeme občanům za pochopení.

        

                                                                    (9. 9. 2016)

    

- Městské zahradnictví, poprázdninová prodejní doba -

    S platností od pondělí 22.8.2016 bude prodejní doba Městského zahradnictví následovná:

            Po    6.00 - 14.00     
            Út    8.00 - 16.00     
            St    8.00 - 16.00     
            Čt    8.00 - 16.00     
            Pá    6.00 - 14.00     
            So    ZAVŘENO     
            Ne    ZAVŘENO     

    

    V aktuální nabídce pro nadcházející období je prodej keřů a trvalek, chryzantém a vřesů. Stále nabízíme květinové vazby dárkové i smuteční.

    

                                                                    (22. 8. 2016)

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

        Z důvodu opravy havárie vodovodního řadu ve Strakonicích v ul. Mánesova bude v pondělí 27. 6. 2016 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka pitné vody v ulicích Mánesova, Baarova a Vrchlického.

        Žádáme občany, aby si provedli na toto období předzásobení pitnou vodou.

        Informace na tel. čísle 724 974 001.

        

                                                                    (24. 6. 2016)

    

    

- Městské zahradnictví, prázdninová prodejní doba -

    Po dobu prázdnin od 1.7. do 31.8.2016 bude prodejní doba Městského zahradnictví následovná:

            Po    8.00 - 14.00     
            Út    8.00 - 14.00     
            St    8.00 - 14.00     
            Čt    8.00 - 14.00     
            Pá    8.00 - 14.00     
            So    ZAVŘENO     
            Ne    ZAVŘENO     

    Od září bude prodejní doba opět rozšířena.

    

    V aktuální nabídce pro nadcházející letní období je prodej keřů a trvalek. Stále nabízíme květinové vazby dárkové i smuteční.

    Pro podzim připravujeme mimo stálé nabídky služeb také prodej chryzantém a vřesů.

    

                                                                    (22. 6. 2016)

    

- Nabídka volných míst -

        Nabízíme volná místa v pozicích Závozník - popelář a Zahradník, dělník stř. veřejné zeleně a zahradnictví. Podrobnosti jsou uvedeny zde .

        

                                                                    (30. 5. 2016)

    

    

- Modlešovice - omezení odběru pitné vody -

        Z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice nutno omezit napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.

        K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.

        

                                                                    (23. 5. 2016)

    

    

- Vyhlášení výběrového řízení -

        Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici Účetní (se zaměřením na daně). Podrobnosti jsou uvedeny zde .

        

                                                                    (10. 5. 2016)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody - Strakonice -

        Ve středu 11. května 2016 od 8 do 14 hodin bude z důvodu výměny šoupěte na vodovodním řadu v ul. Na Ohradě přerušena dodávka pitné vody v ul. Na Ohradě pro čp. 89 - 91 a čp. 87.

        Cisterna bude po dobu odstávky přistavena u čp. 87.

        Další informace a dotazy na tel. č. 724 974 001.

        

        Ve čtvrtek 12. května 2016 od 8 do 13 hodin bude z důvodu údržby vodovodní sítě přerušena dodávka pitné vody v ul. Bavorova pro čp. 990 až 999.

        Žádáme občany, aby se na uvedenou dobu předzásobili vodou.

        Další informace a dotazy na tel. č. 724 974 001.

        

                                                                    (7. 5. 2016)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody - Strakonice -

        Ve středu 4. května 2016 od 8 do 14 hodin bude z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Trachtova přerušena dodávka pitné vody v ul. Karla Dvořáka, Trachtova a Bučkova.

        Další informace a dotazy na tel. č. 724 974 001.

        

                                                                    (29. 4. 2016)

    

    

- Městské zahradnictví rozšiřuje prodejní dobu -

        Od 1. května 2016 rozšiřuje Městské zahradnictví prodejní dobu ve středu do 18.00 hodin.

        

                                                                    (22. 4. 2016)

    

    

- Městské zahradnictví bude mít zavřeno -

        V pátek 22. dubna 2016 bude mít Městské zahradnictví z technických důvodů zavřeno. Prodej bude pokračovat opět v sobotu 23. dubna.

        

                                                                    (14. 4. 2016)

    

    

- Jarní úklid města 2016 -

      

      S příchodem jara je připraven jako každoročně jarní úklid města. Harmonogram úklidu můžete nalézt zde (pdf - 390 kB).

                                                                    (1. 4. 2016)

    

- Rozšíření prodejní doby městského zahradnictví -

    S příchodem jara byla rozšířena projení doba Městského zahradnictví následovně:

            Po    6.00 - 14.00     
            Út    6.00 - 16.00     
            St    6.00 - 14.00     
            Čt    6.00 - 16.00     
            Pá    6.00 - 14.00     
            So    8.00 - 12.00     
            Ne    ZAVŘENO     

    

                                                                    (31. 3. 2016)

    

- Mezinárodní den vody 2016 -

    

                  Mezinárodní den vody 2016 - akce pro veřejnost.

    

                                                                    (10. 3. 2016)

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

        Z důvodu výměny šoupat v ul. Heydukova ve Strakonicích bude ve středu 9. března 2016 v době od 8.00 do 16.00 hod přerušena dodávka pitné vody ve Strakonicích v ul. Heydukova od světelné křižovatky po křižovatku s ul. Klostermannova, v ul. Ellerova č.p. 1099, 1100, 1101, 160 a 417 a v ul. Klostermannova č.p. 92, 11, 336, a 144. Žádáme občany, aby si provedli předzásobení pitnou vodou na tuto dobu.

        Cisterna bude přistavena v ul. Dukelská u výměníku a v ul. Heydukova u č.p. 1100. Nákres situace odstávky je zde (pdf - 400 kB).

        Děkujeme za pochopení. Případné dotazy na tel. č. 724 974 001.

                                                                    (8. 3. 2016)

    

    

- Opětovné otevření pískovny -

        Vzhledem k očekávaným příznivým klimatickým podmínkám bude obnovena těžba písku a jeho následný prodej.

        V měsící březnu bude pískovna otevřena v úterý 8.3., 15.3., 22.3. a 29.3. vždy od 7.00 do 13.00 hodin.

    Od dubna bude pískovna otevřena v úterý a ve čtvrtek vždy od 7.00 do 13.00 hodin.

                                                                    (4. 3. 2016)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

        Z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu bude v pátek 3. března 2016 od 7.00 do 14.00 hod přerušena dodávka pitné vody ve Strakonicích v ul. Mlýnská od Hvězdy po č.p. 1079.

        Cisterna bude přistavena v domově důchodců a u č.p. 1064.

        Děkujeme za pochopení. Případné dotazy na tel. č. 724 974 001.

                                                                    (3. 3. 2016)

    

    

- Uzavření pískovny -

        Vzhledem k očekávaným nepříznivým klimatickým podmínkám bude v období od 1. prosince 2015 do 31. ledna 2016 přerušena těžba písku a jeho následný prodej. Pískovna bude v tomto období pro zákazníky uzavřena.

                                                                    (24. 11. 2015)

    

    

- Navýšení ceny vodného a stočného od 1. ledna 2016 -

      Na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Strakonice z 16. 12. 2015 (Usnesení č. 234/ZM/2015) dochází od 1. ledna 2016 k navýšení ceny vodného na 48,11 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 29,31 Kč/m3 (bez DPH).

      Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2015 byla stanovena na 46 mil. Kč (bez DPH).

      

      Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf - 220 kB).

                                                                    (21. 12. 2015)

    

    

- Uzavření pískovny -

        Vzhledem k očekávaným nepříznivým klimatickým podmínkám bude v období od 1. prosince 2015 do 31. ledna 2016 přerušena těžba písku a jeho následný prodej. Pískovna bude v tomto období pro zákazníky uzavřena.

                                                                    (24. 11. 2015)

    

    

- Exkurze na vodohospodářských objektech -

    Občanům města i dalším zájemcům nabízíme možnost prohlédnout si nedávno rekonstruovaná vodohospodářská zařízení - úpravny vody v Hajské a v Pracejovicích a čistírnu odpadních vod Strakonice.

    Prohlídka zařízení s odborným výkladem trvá 60 až 90 minut a vzhledem k charakteru objektů je vhodná skupina maximálně 15 zúčastněných, minimální počet zúčastněných je 5 osob. Přítomnost zvířecích miláčků (psi, kočky a pod.) není možná ani na vodítku. Dopravu k prohlídkám provozních objektů nezajišťujeme.

    Každou prohlídku je nutné předem domluvit. Podrobnější informace o exkurzích a objednávání exkurzí naleznete na našem objednávkovém portálu zde .

    Obsazenost jednotlivých termínů exkurzí si můžete prohlédnout v kalendáři v levém sloupci.

    

                                                                    (18. 9. 2015)

    

    

- Vzorové stanovy SVJ -

      Vzorové stanovy SVJ naleznete zde (doc - 166 kB).

                                                                    (25. 6. 2015)

    

    

- Sváteční provozní doba středisek -

    V souvislosti s vánočními a novoročními svátky se upravuje provozní doba provozních středisek následovně:

Obchodní kancelář - Vodohospodářské středisko, Bytové hospodářství
     Pondělí 21.12.2015    6.00 - 14.00 hod.
     Úterý 22.12.2015    6.00 - 14.00 hod.
     Středa 23.12.2015    6.00 - 12.00 hod.
 
     Pondělí 28.12.2015    6.00 - 14.00 hod.
     Úterý 29.12.2015    6.00 - 14.00 hod.
     Středa 30.12.2015    6.00 - 12.00 hod.
     Čtvrtek 31.12.2015    6.00 - 12.00 hod.
Správa hřbitova a kancelář Pohřební služby
     Středa 23.12.2015    6.00 - 14.00 hod.
 
     Středa 30.12.2015    6.00 - 14.00 hod.
     Čtvrtek 31.12.2015    7.00 - 11.00 hod.
Sběrné dvory - Tovární ulice, U Blatenského mostu
     Čtvrtek 24.12.2015    Z A V Ř E N O
     Pátek 25.12.2015    Z A V Ř E N O
     Sobota 26.12.2015    Z A V Ř E N O
 
     Čtvrtek 31.12.2015    Z A V Ř E N O
     Pátek 1.1.2016     Z A V Ř E N O

                                                                    (16. 12. 2015)

    

    

- Práce na vodovodním řadu DN 400 -

        Technické služby Strakonice oznamují, že od středy 28. 10. 2015 od 7 hodin bude probíhat osazování nových šoupat na vodovodní řad DN 400 v prostoru kolejiště u nádraží Strakonice. Tento hlavní vodovodní řad propojující vodojemy Kuřidlo a Podsrp bude odstaven a dojde tak ke změnám proudění vody v potrubí. Z toho důvodu může dojít v době od středy 28. 10. 2015 do soboty 31. 10. 2015 k zakalení vody v různých částech města.

        Případné dotazy nebo informace o zakalení nám prosím volejte neprodleně na tel. číslo 724 974 001.

        Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.

                                                                    (22. 10. 2015)

    

    

- Omezení provozní doby pískovny -

        V následujícím období bude provoz pískovny omezen pouze na vybrané dny, tedy v říjnu 2015 20.10., 22.10. a 27.10. a v listopadu 2015 3.11., 10.11., 19.11. a 24.11. vždy od 7.00 do 13.00 hodin.

                                                                    (17. 10. 2015)

    

    

- Městské zahradnictví -

        Prodej vřesů od 1. září 2015 za 29,- Kč za kus až do vyprodání zásob.

        Objednávky dušičkových vazeb nejpozději do 9. října 2015. Nabídkový vzorník věnců, květinových mís a košů naleznete zde (pdf - 4,6 MB).

                                                                    (31. 8. 2015)

    

    

- Omezení dodávky pitné vody - Nový Dražejov -

        Technické služby Strakonice oznamují, že v pátek 2. října 2015 v době od 8.00 do 12.00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v Novém Dražejově z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Na Hrázi.

        Přerušení dodávky se týká pravé části ulice Otavská ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ul. Nová a ul. U Větrolamu.

        Více informací poskytneme na tel. čísle 724 974 001.

                                                                    (29. 9. 2015)

    

    

- Omezení provozu sběrných dvorů TS Strakonice -

        Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 27. září 2015 budou uzavřeny oba sběrné dvory z důvodu konání Václavské pouti.

        Z důvodu státního svátku zůstanou sběrné dvory uzavřeny i v pondělí 28. září 2015.

                                                                    (21. 9. 2015)

    

    

- Exkurze na vodohospodářských dílech -

    Občanům města i dalším zájemcům nabízíme možnost prohlédnout si nedávno rekonstruovaná vodohospodářská zařízení - úpravny vody v Hajské a v Pracejovicích a čistírnu odpadních vod Strakonice.

    Prohlídka zařízení s odborným výkladem trvá 60 až 90 minut a vzhledem k charakteru objektů je vhodná skupina maximálně 15 zúčastněných. Přítomnost zvířecích miláčků (psi, kočky a pod.) není možná ani na vodítku. Dopravu k prohlídkám provozních objektů nezajišťujeme.

    Každou prohlídku je nutné předem domluvit. Než bude na našich stránkách zprovozněn e-mailový rezervační portál, je možné domluvit prohlídky objektů telefonicky pro jednotlivé objekty:

    

    ÚV Hajská    724 974 003    p. Zdeněk Němejc, vedoucí výroby
        724 974 002    Ing. Luděk Míka, technolog
     
    ÚV Pracejovice    724 974 003    p. Zdeněk Němejc, vedoucí výroby
        724 974 002    Ing. Luděk Míka, technolog
     
    ČOV Strakonice    724 974 002    Ing. Luděk Míka, technolog
        724 748 400    p. Jiří Pícha, vedoucí ČOV

    

                                                                    (1. 9. 2015)

    

    

- Strakonice - přerušení dodávky pitné vody -

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. oznamuje, že z důvodu odstraňování poruchy na vodovodním řadu v ul. Dr. Jiřího Fifky před č.p. 641 ve středu 12. srpna 2015 bude v okolí poruchy přerušena dodávka pitné vody.

      Cisterna je přistavena v ul. Dr. Jiřího Fifky.

      Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

      

                                                                    (12. 8. 2015)

    

    

- Odkalování vodovodní sítě - Nový Dražejov

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. oznamuje, že z důvodu odkalování vodovodní sítě ve středu 29. července 2015 v době do 14.00 hodin v Novém Dražejově může docházet k zakalení pitné vody nebo k poklesu tlaku vody.

      Cisterna je přistavena v ul. Otavská a na Zadním Podskalí.

      Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

      

                                                                    (29. 7. 2015)

    

    

- Odstávka pevných telefonních linek společnosti

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. oznamuje, že z důvodu nahlášených zemních prací nebudou v sobotu 1. srpna 2015 v době od 8.00 do 18.00 hodin dostupné pevné telefonní linky společnosti.

      V případě nutnosti použijte mobilní telefonní linky společnosti.

      Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

      

                                                                    (27. 7. 2015)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody - Strakonice - Nový Dražejov a Střela -

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. oznamuje, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově v ul. Vitrova před čp. 26 bude v pondělí 27. 7. 2015 od 8.30 do 9.30 přerušena dodávka pitné vody v Novém Dražejově a na Střele.

      Cisterna bude přistavena v ulici Otavská před č.p. 231.

      Více informací na tel. čísle 724 974 001.

      

                                                                    (27. 7. 2015)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody - Strakonice, Nový Dražejov -

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. oznamuje, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu v Novém Dražejově v ul. Nová bude ve středu 15. 7. 2015 od 8.00 do 12.00 přerušena dodávka pitné vody. Přerušení dodávky se týká pravé části ulice Otavská ve směru od Strakonic k č.p. 175, části ulice Na Hrázi, ul. Nová a ul. U Větrolamu.

      Více informací na tel. čísle 724 974 001.

      

                                                                    (13. 7. 2015)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody - Strakonice -

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. oznamuje, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu v ul. Českých lesů bude ve středu 8. 7. 2015 po dobu přerušena dodávka pitné vody v ulici Podsrpenská.

      Cisterna s pitnou vodou bude přistavena nad s ul. K Hajské.

      Více informací na tel. čísle 724 974 001. Dále může dojít k dočasnému mírnému zakalení vody v různých částech města.

      

                                                                    (8. 7. 2015)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody - Starý Dražejov -

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. oznamujé, že z důvodu přepojováí vodovodního řadu bude ve středu 1. 7. 2015 od 8 hodin do 12 hodin přerušena dodávka pitné vody ve Starém Dražejově.

      Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u hospody před č.p. 68.

      Více informací na tel. čísle 724 974 001.

      

                                                                    (15. 6. 2015)

    

    

- Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu -

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. vyhlašuje výzvu k podání nabídky malého rozsahu na stavební práce: "Stavební úpravy domu čp. 364 (byt č. 1) ul. Havlíčkova, Strakonice".

      

      Celý text výzvy k podání nabídky naleznete zde (pdf - 1.3 MB).

      Projektovou dokumentaci stavby naleznete zde (zip - 5,6 kB).

                                                                    (15. 6. 2015)

    

    

- Změna prodejní doby Městského zahradnictví -

      Od středy 10. června 2015 dochází k ukončení prodeje balkónovek a prodejní doba Městského zahradnictví se mění následovně (po telefonické domluvě i mimo tuto dobu):

    Po    6.00 - 14.00     
    Út    6.00 - 14.00     
    St    6.00 - 14.00     
    Čt    6.00 - 14.00     
    Pá    6.00 - 14.00     
    So    ZAVŘENO     
    Ne    ZAVŘENO     

      

      Prodej vyzvedávaných cibulovin od 22. června do vyprodání za cenu 2,- Kč za kus.

                                                                    (8. 6. 2015)

    

    

- Omezení provozu sběrných dvorů TS Strakonice -

      Z důvodu úplné uzavírky Tovární ulice je od 15. 5. 2015 do 14. 6. 2015 uzavřen Sběrný dvůr v Tovární ulici. V provozu bude po tuto dobu pouze Sběrný dvůr v ulici u Blatenského mostu.

      

                                                                    (12. 5. 2015)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Z důvodu opravy havárie vodovodního řadu bude v pátek 29. května 2015 od 8 hodin po dobu opravy přerušena dodávka pitné vody ve Strakonicích, v ul. Heydukova pro č.p. 1095 až 1098 a 1100 až 1101 . Zásobování pitnou vodou bude zajištěno přistavenou cisternou.

      Případné dotazy a informace na tel. č. 724 974 001.

                                                                    (29. 5. 2015)

    

    

- Výzva k podání nabídek na dodavatele technologie -

      Společnost Technické služby Strakonice s.r.o. vyhlašuje zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávku zametacího stroje s názvem „Pořízení zametacího stroje-Technické služby Strakonice s.r.o.“. Předmětem zakázky je dodávka zametacího stroje.

      Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“).

      

      Výzvu k podání nabídky naleznete zde (pdf - 123 kB).

      Zadávací dokumentaci naleznete zde (pdf - 184 kB).

      Návrh kupní smlouvy naleznete zde (doc - 246 kB).

                                                                    (7. 5. 2015)

    

    

- Změna prodejní doby Městského zahradnictví -

      Od pondělí 13. dubna 2015 dochází k rozšíření prodejní doby Městského zahradnictví následovně:

    Po    9.00 - 16.00     
    Út    10.00 - 14.00     
    St    9.00 - 16.00     
    Čt    10.00 - 14.00     
    Pá    9.00 - 16.00     
    So    9.00 - 12.00     
    Ne    ZAVŘENO     

      

      Nabídka balkónovek a letniček pro jaro 2015 je zde (pdf - 170 kB).

                                                                    (10. 4. 2015)

    

    

- Provoz pískovny od dubna 2015 -

      V dubnu 2015 bude těžba a prodej písku probíhat v úterý 7.4., 14.4., 21.4., 28.4. a ve čtvrtek 30.4., v době od 7.00 do 13.00 hodin.

      Od 1. května 2015 bude těžba a prodej písku probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 7.00 do 13.00 hodin.

      Cena písku je 202,- Kč za tunu, včetně DPH.

                                                                    (1. 4. 2015)

    

    

- Strojní čištění města jaro 2015 -

      Pravidelné jarní strojní čištění města je naplánováno od 31. března 2015 do 26. května 2015.

      V případě příznivých klimatických podmínek bude započato s jarním čištěním města na exponovaných místech již v předstihu, mimo zpracovaný harmonogram.

      

      Podrobný harmonogram strojního čištění je zde (pdf - 390 kB).

                                                                    (10. 3. 2015)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 8 do 12 hodin bude přerušena dodávka pitné vody ve Strakonicích, v Novém Dražejově, z důvodu opravy havárie vodovodního řadu DN 90.

      Případné dotazy a informace na tel. č. 724 974 001.

                                                                    (15. 4. 2015)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Ve středu 8. dubna 2015 probíhají práce na odstranění poruchy na vodovodním řadu DN 150 Lt ve Strakonicích na Sídlišti 1. máje u č.p 1143.

      Ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 8 do 12 hodin bude přerušena dodávka pitné vody ve Strakonicích, na Sídlišti 1. máje pro domy č.p. 1137 až 1143 z důvodu výměny trasových šoupat na vodovodním řadu.

      Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno přistavenou cisternou. Případné dotazy na tel. č. 724 974 001.

                                                                    (8. 4. 2015)

    

    

- Havárie na vodovodním řadu v ul. Trachtova -

      V důsledku odstraňování havárie na vodovodním řadu ve Strakonicích, ulice Trachtova, bude uzavřen přívod vody ve středu 1. 4. 2015 od 8 do 12 hodin v ulicích Trachtova, Karla Dvořáka a Bučkova.

      Další informace na tel. 724 974 001, p. Vondřička.

                                                                    (25. 3. 2015)

    

    

- Havárie na vodovodním řadu, Luční ulice -

      V důsledku odstraňování havárie na vodovodním řadu ve Strakonicích, ulice Luční, bude uzavřen přívod vody ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 8 do 14 hodin pro č.p. 22, 23, 447, 448, 449, 450, 451, 452 a 71.

      Cisterna bude přistavena v ul. Luční po celou dobu odstávky vodovodu.

      Další informace na tel. 724 974 001, p. Vondřička.

                                                                    (25. 3. 2015)

    

    

- Havárie na vodovodním řadu, uzavření komunikace -

      V důsledku odstraňování havárie na vodovodním řadu DN 400 je pro veškerou dopravu uzavřena ve Strakonicích ulice Komenského mezi křižovatkami s ulicemi Bezděkovská a Holečkova (silnice I/22).

      Komunikace bude uzavřena až do odstranění havárie na vodovodním řadu.

      Další informace na tel. 724 974 001.

                                                                    (23. 3. 2015)

    

    

- Uzavření psího útulku pro návštěvy od 23. 2. 2015 -

      Z provozních důvodů je od pondělí 23. 2. 2015 pro návštěvy uzavřen psí útulek ve Strakonicích.

      Předpokládáme, že psí útulek bude pro návštěvy opět otevřen 1. 3. 2015. Tento termín ale není definitivní a bude zde ještě potvrzen.

      Děkujeme za pochopení.

      

                                                                    (23. 2. 2015)

    

    

- Navýšení ceny vodného a stočného od 1. ledna 2015 -

      Na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Strakonice z 17. 12. 2014 (Usnesení č. 15/ZM/2014) dochází od 1. ledna 2015 k navýšení ceny vodného na 47,44 Kč/m3 (bez DPH) a ceny stočného na 30,26 Kč/m3 (bez DPH).

      Výše nájemného z vodohospodářského majetku pro rok 2015 bylo stanovena na 43,5 mil. Kč (bez DPH).

      

      Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf - 450 kB).

                                                                    (5. 1. 2015)

    

    

- Omezení provozu klientského centra VH -

      Upozorňujeme zákazníky Klientského centra Vodohospodářského střediska na změnu úřední doby v období Vánoc následovně:

       23. 12. 2014     8:00 - 12:00
       29. 12. 2014     8:00 - 12:00
       30. 12. 2014     8:00 - 12:00
       31. 12. 2014     8:00 - 12:00
       2. 1. 2015     Z A V Ř E N O

    Nepřetržitá poruchová služba na tel. číslech +420 380 420 402 a +420 724 500 202 je v tomto období beze změn.

                                                                    (15. 12. 2014)

    

    

- Omezení provozu Správy bytového hospodářství -

      Upozorňujeme zákazníky Správa bytového hospodářství, že v úterý 23. 12. 2014 a ve středu 31. 12. 2014 bude návštěvní doba kanceláří správy jen od 7:00 do 12:00 hodin.

                                                                    (12. 12. 2014)

    

    

- Omezení provozu sběrných dvorů -

      Z technických důvodů budou ve středu 31. 12. 2014 uzavřeny sběrné dvory v Tovární ulici a v ulici u Blatenského mostu.

                                                                    (10. 12. 2014)

    

    

- Provoz obřadní síně o vánočních svátcích 2014 -

      O vánočních svátcích 2014 bude obřadní síň na hřbitově ve Strakonicích v provozu:

        - v úterý 23. 12. 2014;

        - v úterý 30. 12. 2014.

    

      Provozní doba Pohřební služby a Správy hřbitova je ve středu 31. 12. 2014 od 7.00 do 11.00 hodin.

    

      Provoz obřadní síně v roce 2015 začíná z technických důvodů v úterý 6. 1. 2015.

                                                                    (9. 12. 2014)

    

    

- Nabídka volného místa -

      Nabízíme volné pracovní místo na pozici Referent bytového hospodářství.

      Podrobné informace jsou uvedeny zde .

                                                                    (8. 12. 2014)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že ve středu 12. listopadu 2014 v době od 8.30 do 14.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v Novém Dražejově z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu v ul. Otavská.

                                                                    (6. 11. 2014)

    

    

- Omezení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 21. října 2014 v době od 7.30 do 22.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody ve Strakonicích v ul. Mlýnská, rekonstruovaná část, z důvodu přepojování rekonstruovaných vodovodních řadů a přípojek. Cisterna náhradního zásobování vodou bude přistavena v místě přerušení dodávky.

                                                                    (16. 10. 2014)

    

    

- Výzva k podání nabídky na projekt "Stavební úpravy domu čp. 51, ul. Povážská, Strakonice" -

      Město Strakonice zastoupené Technickými službami s.r.o., jako zadavetel, vyhlašuje v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 4336/2014 ze dne 24.09.2014 výzvu k podání nabídky malého rozsahu na realizaci zakázky: "Stavební úpravy domu čp. 51, ul. Povážská, Strakonice".

      Lhůta pro podání nabídek končí 10.10.2014 v 11:00 hodin . Celé znění výzvy včetně čestného prohlášení uchazeče a krycího listu je zde (pdf - 1,6 MB), další podklady, tj. Výkaz výměr čp. 51 naleznete zde (xls - 82 kB) a Výpis oken čp. 51 naleznete zde (pdf - 1 600 kB) . Návrh smlouvy o dílo na tuto zakázku je zde (doc - 160 kB) .

                                                                    (30. 9. 2014)

    

    

- Seminář k měření a rozúčtování nákladů na teplo a vodu -

      Technické služby Strakonice oznamují, že I.RTN, s.r.o. ve středu 1. října 2014 od 16 hodin pořádá v zasedací místnosti Městského úřadu, Velké náměstí 2 ve Strakonicích již IV. Seminář týkající se problematiky měření, rozúčtování nákladů na teplo a vodu. Podrobnosti jsou zde (pdf, 310 kB) .

                                                                    (24. 9. 2014)

    

    

- Omezení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že v úterý 30. září 2014 v době od 8 do 12 hodin bude přerušena dodávka pitné vody do Starého Dražejova z důvodu úpravy propoje vodovodních řadů v čerpací stanici.

                                                                    (24. 9. 2014)

    

    

- Omezení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice oznamují, že ve středu 3. září 2014 v době od 8 do 13 hodin bude přerušena dodávka pitné vody ve Strakonicích v ulicích Českých Lesů, Václavská, Chmelenského, Bohumila Havlasy a Šumavská po ulici Hraniční z důvodu opravy havárie šoupěte na vodovodním řadu..

                                                                    (27. 8. 2014)

    

    

- Výzva k podání nabídky na projekt "Stavební úpravy domu čp. 51, ul. Povážská, Strakonice" -

      Město Strakonice zastoupené Technickými službami s.r.o. jako zadavetel vyhlašuje v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU pro programové období 2007-2013 výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky: "Stavební úpravy domu čp. 51, ul. Povážská, Strakonice".

      Lhůta pro podání nabídek končí 20.08.2014 ve 12:00 hodin. Celé znění výzvy včetně čestného prohlášení uchazeče a krycího listu je zde (pdf - 1,6 MB). Návrh smlouvy o dílo na tuto zakázku je zde (doc - 160 kB).

                                                                    (11. 8. 2014)

    

    

- Navýšení ceny stočného od 1. července 2014 -

      Na základě rozhodnutí zastupitelstva Města Strakonice z 11. 6. 2014 (Usnesení č. 677/ZM/2014) dochází od 1. 7. 2014 k navýšení ceny stočného z 26,31 Kč/m3 na 30,26 Kč/m3 (bez DPH), tedy z 28,78 Kč/m3 na 33,09 Kč/m3 (včetně DPH).

      Z tohoto důvodu dojde při fakturaci v obvyklém termínu k rozpočtení spotřeby vody k datu 30. 6. 2014 dle průměrné denní spotřeby na jednotlivých odběrných místech.

      Další možností je provedení samoodečtu stavu vodoměru odběratelem a zaslání či doručení skutečného stavu vodoměru na vodohospodářské středisko Technických služeb Strakonice s.r.o. nejpozději do 31. 7. 2014.

      Aktuální ceník vodného a stočného je zde (pdf - 190 kB).

                                                                    (30. 6. 2014)

    

    

- Manipulace na vodovodní síti ve Strakonicích -

      Provozovatel vodovodu Strakonice oznamuje, že ve středu 9. 7. 2014 od 8.00 hod. bude provádět manipulace na vodovodní síti ve Strakonicích.

      Z tohoto důvodu může dojít lokálně ke krátkodobému podkalení dodávané pitné vody.

                                                                    (7. 7. 2014)

    

    

- Nová výzva k podání nabídky na projekt "Rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice" -

      Město Strakonice zastoupené Technickými službami s.r.o. jako zadavetel vyhlašuje v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU pro programové období 2007-2013 výzvu k podání nabídky na realizacei zakázky: " Rekonstrukce fasády domu čp. 47 Velké náměstí Strakonice".

      Lhůta pro podání nabídek končí 05.05.2014 ve 12:00 hodin. Celé znění výzvy včetně čestného prohlášení uchazeče je zde (pdf - 1,9 MB).

                                                                    (25. 4. 2014)

    

    

- Zrušení výzvy k podání nabídky na projekt "Rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice" -

      Město Strakonice, zastoupené Technickými službami Strakonice s.r.o., jako zadavatel ruší výzvu (zveřejněnou níže) na realizaci zakázky: "Rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice."

      Celé znění oznámení je zde (pdf - 230 KB).

                                                                   (24. 4. 2014)

    

- Strojní čištění města - jaro 2014 -

      Tradiční jarní strojní čištění města je naplánováno od 1. dubna do 27. května 2014. V případě příznivých klimatických podmínek bude započato s jarním úklidem města již v předstihu na exponovaných místech, mimo zpracovaný harmonogram.

      Podrobný harmonogram naleznete zde (pdf - 340 KB).

                                                                   (17. 3. 2014)

    

    

- Výzva k podání nabídky na projekt "Rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice" -

      Město Strakonice zastoupené Technickými službami s.r.o. jako zadavetel vyhlašuje v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU pro programové období 2007-2013 výzvu k podání nabídky na realizacei zakázky: " Rekonstrukce fasády domu čp. 47 Velké náměstí Strakonice".

      Lhůta pro podání nabídek končí 25.03.2014 ve 12:00 hodin. Celé znění výzvy včetně čestného prohlášení uchazeče je zde (pdf - 5,8 MB).

                                                                    (6.3. 2014)

    

    

- Sídliště Mír - Měrná kampaň -

      V týdnu od 24. do 29. března 2014 bude probíhat měření průtokových a tlakových poměrů na vodovodních řadech na Sídlišti Mír za účelem návrhu zlepšení kvality dodávané studené a teplé vody. V noci z úterý 25. března 22.00 hodin na středu 26. března do 04.00 hodin ráno bude probíhat tzv. masivní odkalování vodovodních řadů v této oblasti.

      Z tohoto důvodu může dojít k zakalení pitné vody. Žádáme občany, aby v této době omezily odběr vody. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. číslech 724 974 001 nebo 724 974 003.

      Děkujeme za pochopení.

                                                                   (18. 3. 2014)

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu dojde k přerušení dodávky pitné vody v pátek 28. února 2014 od 8 do 12 hodin v Novém Dražejově, ul. Otavská, levá strana ve směru od Strakonic včetně Zadního Podskalí.

      Děkujeme za pochopení.

                                                                    (26.2. 2014)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Z důvodu opravy poruchy na šoupěti vodovodní přípojky Heydukova 1091 dojde k přerušení dodávky pitné vody ve středu 19. února 2014 od 8 do 16 hodin v ulicích Heydukova a Klostermannova.

      Cisterna bude projíždět oběma ulicemi. Děkujeme za pochopení.

                                                                    (17. 2. 2014)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Z důvodu plánované výměny šoupat na vodovodních řadech bude přerušena dodávka pitné vody v úterý 11. února 2014 od 8 do 14 hodin na Sídlišti Mír v ulici Spojařů.

      Cisterna bude přistavena v ulici Spojařů. Děkujeme za pochopení.

                                                                    (7. 2. 2014)

    

    

- Výzva k podání nabídky na projekt "Stavební úpravy domu čp. 205, ul. Stavbařů, Strakonice" -

      Město Strakonice zastoupené Technickými službami s.r.o. jako zadavetel vyhlašuje v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky: "Stavební úpravy domu čp. 205, ul. Stavbařů, Strakonice".

      Lhůta pro podání nabídek končí 24.02.2014 ve 12:00 hodin. Celé znění výzvy je zde (pdf - 220 kB).

                                                                    (2. 1. 2014)

    

    

Provoz obřadní síně o vánočních svátcích 2013
     Pondělí 23.12.2013    Obřadní síň v provozu
     27.12.2013 až 2.1.2014    Obřadní síň z technických důvodů mimo provoz
     Od pátku 3.1.2014    Opět normální provoz obřadní síně - úterý, čtvrtek
          

      Provoz správy hřbitova ve středu 18.12.2013 bude od 6.00 do 14.00 hod.

 

                                                                   (26.11.2013)

 

 

- III. Seminář Úspory nákladů na teplo a vodu -

      Technické služby Strakonice s.r.o. si Vás dovolují pozvat na III. Seminář ve Strakonicích týkající se problematiky úspor nákladů na teplo a vodu, který se bude konat dne 28. listopadu 2013 od 16.00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu, Velké náměstí 2 ve Strakonicích. Registrace účastníků je od 15.30 hod., předpokládáné ukončení semináře v 19.00 hod.

      Seminář je pro účastníky zdarma. Podrobnosti o programu a o přihláškách jsou zde (pdf).

      

                                                                    (13. 11. 2013)

    

    

- Výroční zpráva za rok 2012 -

      Po schválení orgány společnosti byla publikována Výroční zpráva společnosti TS Strakonice s.r.o. za rok 2012. K nahlédnutí je zde (pdf - 4,8 MB).

      

                                                                    (10. 8. 2013)

    

    

Aktuální nabídka - zahradnictví, pronájem prostor, služby na kanalizaci

    

   Nabídka služeb městského zahradnictví - sadba, zemina, hnojiva... Nabídka pronájmu kancelářských prostor ve Strakonicích, Heydukově ul. 321. Nabídka čištění a monitoringu kanalizačních potrubí do DN 300 mm.

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují, že v pátek 15. 11. 2013 od 8.00 do 11.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v prostoru ulice Tržní ve Strakonicích z důvodu opravy hydrantu. Žádáme odběratele, aby se na uvedenou dobu předzásobili vodou.

      Děkujeme za pochopení. Případné dotazy a připomínky můžete sdělit na telefonu 380 420 410.

      

                                                                    (13. 11. 2013)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují, že ve čtvrtek 7. 11. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v prostoru sídliště Mír ve Strakonicích z důvodu výměny vodovodních šoupat. Žádáme odběratele, aby se na uvedenou dobu předzásobili vodou.

      Děkujeme za pochopení. Případné dotazy a připomínky můžete sdělit na telefonu 380 420 410.

      

                                                                    (4. 11. 2013)

    

    

- Strojní čištění města 2013 -

      Od pondělí 8. dubna 2013 do 31. května 2013 bude probíhat strojní čištění města. Harmonogram čištění je k nahlédnutí zde (pdf - 50 kB).

      

                                                                    (8. 4. 2013)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      V sobotu 13. dubna 2013 od 8.00 do 12.00 bude probíhat plánovaná oprava vodovodního řadu (výměna nefunkčního šoupěte) u křižovatky ulic Textiláků a Heydukova. Z důvodu probíhajících prací bude přerušena dodávka pitné vody v části ulic Heydukova a Textiláků.

      Odběratelům se omlouváme za způsobené komplikace s přerušením dodávky pitné vody.

                                                                    (11. 4. 2013)

    

    

- Uzavření střediska Správa bytů -

    Upozorňujeme zákazníky, že ve dnech 31. ledna až 5. února 2013 bude z provozních důvodů uzavřeno středisko Správa bytů.

    Děkujeme za pochopení.

                                                                   (22. 1. 2013)

    

- Změna úřední doby zákaznického centra VHS během svátků -

    V období nadcházejících vánočních svátků dochází k následujícím změnám úřední doby zákaznického centra VHS:

    

        Pátek  21.12.2012    8.00 - 12.00
        Pondělí  24.12.2012    zavřeno - svátek
        Úterý  25.12.2012    zavřeno - svátek
        Středa  26.12.2012    zavřeno - svátek
        Čtvrtek  27.12.2012    8.00 - 12.00
        Pátek  28.12.2012    8.00 - 12.00
        Pondělí  31.12.2012    8.00 - 12.00

    

                                  (14. 12. 2012)

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Provozovatel vodovodu upozorňuje občany, že ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody na sídlišti Mír v části ulic Kosmonautů a Spojařů z důvodu přeložky vodovodních řadů. Jedná se o čísla popisná 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, pivovar, výměník, TKB a Zavadilku. Žádáme občany o předzásobení se pitnou vodou.
     Provozovatel děkuje odběratelům za pochopení situace.

      

                                                                    (4. 12. 2012)

    

- Pravidelné odkalování vodovodních řadů -

      Provozovatel vodovodu upozorňuje odběratele vody, že od úterý 27. listopadu do pátku 30. listopadu 2012 bude prováděno pravidelné odkalování vodovodních řadů. Z tohoto důvodu může docházet k přechodnému krátkodobému poklesu tlaku či k zakalení dodávané vody. Provozovatel děkuje odběratelům za pochopení situace.

      

                                                                    (26. 11. 2012)

    

- Pozvánka na seminář -

      V úterý 13. listopadu 2012 od 15.30 hod. se bude konat seminář týkající se problematiky spojené s dodávkou tepla a vody. Seminář se koná v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 2. Podrobnosti o semináři naleznete zde.      (6. 11. 2012)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele pitné vody v ulici Krále Jiřího z Poděbrad v úseku od křižovatky s ul. Plánkova po křižovatku s ul. ZVolenská a v ulici Plánkova od křižovatky s ul. Krále Jiřího z Poděbrad po ul. Šmidingerova, že ve středu 13. června 2012 od 8:00 do 13:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu připojování nového vodovodního řadu a výměvy uzávěrů na vodovodním řadu.

      

      Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.             (12. 6. 2012)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele pitné vody v ulici Husova v úseku od křižovatky s ul. Zvolenská po křižovatku s ul. Plánkova, v ulici Želivského od křižovatky s ul. Sv. Čecha po ul. Husova, že v sobotu 19. května 2012 od 8:00 do 13:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměvy uzávěrů na vodovodním řadu.

      

      Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.             (16. 5. 2012)

    

    

- Přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele pitné vody v ulici Husova v úseku od křižovatky s ul. Zvolenská po křižovatku s ul. Plánkova, v ulici Želivského od křižovatky s ul. Sv. Čecha po ul. Husova a v ulici Na Stráži od křižovatky s ul. Čelakovského po ul. Husova, že v úterý 15. května 2012 od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměvy uzávěrů na vodovodním řadu..

      

      Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.             (10. 5. 2012)

    

    

- Upozornění pro odběratele pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v ul. Mánesova, Jiráskova, Vrchlického a Baarova, že ve čtvrtek 15. března 2012 od 8:00 do 12:00 bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměny šoupat na vodovodním řadu.

      Případné další informace poskytneme na tel. č.: 724 500 204 nebo 724 974 001.

      Děkujeme za pochopení.             (13. 3. 2012)

    

    

    

    

- Upozornění na opakované přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele z Velkého náměstí a přilehlých ulic, že z důvodu výměny vodovodních řadů a přípojek, v rámci rekonstrukce Velkého náměstí, může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky pitné vody.

      Tato skutečnost bude vždy min. 1 den předem oznámena prostřednictvím městského rozhlasu, písemným upozorněním do poštovní schránky nebo osobně.

      Práce na přepojení vodovodu probíhají dle požadavků firmy Eurovia CS, a.s., a tato firma zajistí včasné oznámení o prováděných pracech.        (11. 5. 2010)

    

- Upozornění pro odběratele pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele, že z důvodu postupného uvádění do provozu úpravny vody v Hajské po její dlouhodobé odstávce může dojít v období od 25. ledna 2012 do 1. února 2012 k zákalům ve vodovodní síti.

      Zhoršenou kvalitu dodávané vody nám můžete nahlásit na tel. č.: 724 500 204 nebo 724 974 001.

      Děkujeme za pochopení.             (23. 1. 2012)

    

- Omezení provozu klientského centra VHS -

      V období vánočních svátků dochází ke změně provozní doby klientského centra Vodohospodářského střediska TS STrakonice následovně:

        23. 12.    8:00 - 12:00

        27. 12.    8:00 - 12:00

        28. 12.    8:00 - 12:00

        29. 12.    8:00 - 12:00

        30. 12.    8:00 - 12:00

    

    Poruchová služba 24 hodin denně na tel. 380 420 401 nebo 724 500 201.

             (22. 12. 2011)

    

- Pozvánka na seminář -

      V úterý 22. listopadu 2011 od 15.30 hod. se bude konat seminář týkající se problematiky spojené s dodávkou tepla a vody. Seminář se koná v zasedací místnosti TS Strakonice s.r.o. ve Strakonicích, Heydukově ulici 321 (bývalá budova VaK JČ). Podrobnosti o semináři naleznete zde.      (27. 10. 2011)

    

- Upozornění na přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v ulicích Arch. Dubského, Plánkova (část od ulice Jiřího z Poděbrad po ul. Šmidingerova) a Šmidingerova, že bude ve středu 14. září 2011 od 8:00 do 12:00 hodin přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměny hlavních uzávěrů v ulici Šmidingerova. Žádáme proto občany a ostatní odběratele v této části města, aby se na uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou

      Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.

      Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.        (9. 9. 2011)

    

    

- Upozornění na přerušení dodávky vody -

      Provozovatel vodovodu oznamuje, že z důvodu výměny šoupěte na vodovodním řadu bude ve středu 10. srpna 2011 od 8:00 do 12:00 v ulici Mlýnská, od výměníku u Hvězdy do konce ulice k čp. 1078, přerušena dodávka pitné vody.

      Žádáme odběratele, aby se na uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou.

      Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.         (3.8.2011)

    

    

- Upozornění na přerušení dodávky vody -

      Provozovatel vodovodu oznamuje, že z důvodu výměny šoupěte na vodovodním řadu bude v pondělí 13. června 2011 od 8:00 do 12:00 v ulicích Družstevní, Dukelská a Stavbařů přerušena dodávka pitné vody.

      Žádáme odběratele, aby se na uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou.

      Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.         (8.6.2011)

    

- Upozornění na přerušení dodávky vody -

      Provozovatel vodovodu oznamuje, že z důvodu přepojování vodovodních řadů bude ve čtvrtek 28. dubna 2011 od 8:00 do 14:00 v ul. Na Stráži, Pionýrská, Čelakovského a Hrnčířská přerušena dodávka pitné vody.

      Žádáme odběratele, aby se na uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou.

      provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.         (26.4.2011)

    

- Upozornění na přerušení dodávky pitné vody -

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele z ulice Na Ohradě a přilehlých ulic, že z důvodu plánované výměny šoupat, bude ve čtvrtek 21. října 2010 v době od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody.

      Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena po celou dobu akce.

      Případné dotazy zodpovíme na telefonu 724 974 001.

      Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení a spolupráci.        (13. 10. 2010)

    

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v ul. Lidická (od Velkého náměstí po křižovatku u Hvězdy, Pionýrská, Hrnčířská a Hradební, že bude v úterý 10. srpna 2010 od 8:00 do 14:00 hodin v souvislosti s rekonstrukcí Velkého náměstí přerušena dodávka pitné vody.

      Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.

      Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.

      Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.        (6. 8. 2010)

    

Upozornění na přerušení dodávky pitné vody

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v ul. Povážská, Karla Dvořáka, Bučkova a Václavská, že bude v pondělí 9. srpna 2010 od 10:00 do 14:00 hodin a v úterý 10. srpna 2010 od 10:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody.

      Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.

      Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.

      Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.        (4. 8. 2010)

    

Upozornění na možné poruchy v dodávce pitné vody

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v severní části města, že budou ve čtvrtek 24. června 2010 od 8:00 do 12:00 hodin prováděny technické úpravy na vodojemu Kuřidlo.

      Z tohoto důvodu může v této části města dojít ke snížení tlaku, zakalení a výjimečně ke krátkodobému přerušení dodávky vody.

      Více informací poskytneme na tel. č. 724 974 001.

      Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.        (22. 6. 2010)

    

Strojní čištění města - jaro 2010

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují občany, že v době od 29. března do 19. května 2010 bude probíhat jarní strojní čištění města.

    Harmonogram strojního čištění jednotlivých ulic můžete nalézt v tomto souboru.       (17. 3. 2010)

    

Slavnostní zahájení stavby "ÚV Hajská - Rekonstrukce a modernizace"  4. května 2010

      V úterý 5. května 2010 od 11 hodin proběhlo slavnostní zahájení dlouho připravované akce "ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace". Na této akci byli přítomni představitelé města Strakonice, dodavatelských organizací, Ministerstva zemědělství, Jihočeského kraje, provozovatele ÚV a zástupci občanů města.      (4. 5. 2010)

      

    

Slavnostní zahájení stavby "Strakonice - Intenzifikace čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace" - 29. dubna 2010

      Ve čtvrtek, 29. dubna 2010 od 11 hodin proběhlo slavnostní zahájení dlouho připravované akce "Strakonice - Intenzifikace čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace". Na této akci byli přítomni představitelé města Strakonice, dodavatelských organizací, Operačního programu životního prostředí, provozovatele ČOV a zástupců občanů města.

      Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde .       (29. 4. 2010)

    

Plošná deratizace veřejné kanalizace - jaro 2010

      V období od 23. dubna do 30. dubna 2010 bude prováděna plošná deratizace veřejné kanalizace ve Strakonicích. Tato plošná deratizace je prováděna 2x ročně, vždy v jarních a podzimních měsících.

      Větší účinnosti deratizace bude dosaženo, pokud se podaří časově zkoordinovat deratizaci veřejné kanalizace s deratizací přilehlých nemovitostí ostatních majitelů a správců. Pokud máte zájem o provedení souběžné deratizace přilehlých nemovitostí včetně vnitřních rozvodů kanalizace, kontaktujte nás na tel. číslech 380 420 410 nebo 380 420 413 a domluvíme se na dalším postupu.        (23. 3. 2010)

    

Upozornění pro občany

      V zimním období, tj. v době od 16. listopadu 2009 do 5. dubna 2010, se přerušuje odběr stavební suti na sběrném místě "V Holi". V případě potřeby uložení většího množství stavební suti ve výše uvedeném období, lze výjimku dohodnout telefonicky na čísle 602 483 501.

      Děkujeme občanům za pochopení.    (6. 11. 2009)

    

Upozornění pro odběratele vody

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele ve Strakonicích I a II, Radošovicích a Mutěnicích, že v pondělí 22. března 2010 a v úterý 23. března 2010 budou prováděny manipulace na vodovodní síti z důvodu přípravy úplného odstavení úpravny vody Hajská po dobu její rekonstrukce. Z tohoto důvodu může dojít ke krátkodobému zakalení dodávané pitné vody nemajícímu vliv na její hygienickou kvalitu

      Žádáme proto odběratele, aby na výtoku průběžně prováděli kontrolu kvality vody v zabarvení a případné nedostatky ihned hlásili na telefonní čísla 724 974 001 nebo 724 500 204. Na těchto telefonních číslech rovněž rádi zodpovíme případné dotazy k probíhající akci.

      Související nedostatky v kvalitě pitné vody mohou trvat od pondělí 22. března do středy 24. března 2010.

      Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení a spolupráci.    (16. 3. 2010)

    

Upozornění pro odběratele vody

      Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v ulicích Bezděkovská, Stavbařů, Družstevní a Luční, že bude ve středu 3. března 2010 od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměny šoupat na vodovodních řadech.

      Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.

      Případné dotazy zodpovíme na telefonu 724 500 204.

      Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení a spolupráci.    (25. 2. 2010)

    

    

Technické úpravy na vodovodu

    Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v části města Strakonice ohraničené ulicemi Volyňská, Podsrpenská a Povážská, že budou ve čtvrtek 11. února 2010 od 8:00 do 14:00 hodin prováděny technické úpravy na vodovodu.

    Z tohoto důvodu může v této části města dojít ke snížení tlaku vody, k zakalení vody i krátkodobému přerušení dodávky vody.

    Žádáme obyvatele této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou. Dále je nutné kontrolovat z důvodu možného zakalení kvalitu vody na výtoku i v následujících dnech.

    Více informací rádi poskytneme na tel. č. 724 500 204 nebo 724 974 001.

    Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.    (8. 2. 2010)

    

    

Upozornění pro občany

    V období vánočních a novoročních svátků, tj. v době od 23. prosince 2009 do 1. ledna 2010, dojde k omezení provozu klientského centra vodohospodářského střediska (více v Kalendáři v levém sloupci této stránky).

    Poruchová služba pro vodovod a kanalizaci je beze změny nepřetržitě po celých 24 hodin na stávajících telefonních číslech 724 500 201 a 724 500 202.

    Děkujeme občanům za pochopení.    (6. 11. 2009)

    

    

Přerušení dodávky pitné vody

    Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele v ulici Na Ohradě, že bude ve středu 2. prosince 2009 od 8:00 do 12:00 hodin přerušena dodávka pitné vody. Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.

    Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.

    Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.    (27. 11. 2009)

    

    

Přerušení dodávky pitné vody

    Technické služby Strakonice s.r.o. upozorňují odběratele na sídlišti Přední Ptákovice a Podsrp, že bude ve středu 25. listopadu 2009 od 8:00 do 11:00 hodin přerušena dodávka pitné vody. Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.

    Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.

    Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.    (18. 11. 2009)

    

    

Přerušení dodávky pitné vody

    Technické služby Strakonice upozorňují odběratele v ulicích Bezděkovská, Stavbařů, Družstevní a Luční, že bude ve čtvrtek 19. listopadu 2009 od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměny šoupat na vodovodních řadech. Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.

    Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 724 500 204.

    Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení a spolupráci.    (11. 11. 2009)

    

    

Manipulace na vodovodní síti

    Technické služby Strakonice upozorňují občany města, že ve čtvrtek 5. listopadu 2009 budou provádět manipulace na vodovodní síti ve Strakonicích, včetně hydrantových testů. Z tohoto důvodu může dojít ke krátkodobému lokálnímu zakalení dodávané pitné vody v době od čtvrtka 5. do pátku 6. listopadu 2009, které nemá vliv na její hygienickou kvalitu (jedná se o zvýšený obsah železitých látek usazených v potrubí vodovodní sítě).

    Více informací rádi poskytneme na tel. č. 724 500 204 nebo 724 974 001.

    Provozovatel vodovodu děkuje občanům za pochopení.     (23. 10. 2009)

    

    

Výzva k předložení nabídky na podnájem kempu na strakonickém Podskalí

    Technické služby Strakonice s.r.o. nabízejí k podnájmu prostor kempu na strakonickém Podskalí, včetně objektu recepce a restaurace, sociálního zařízení a chatek. Předpokládaná doba podnájmu je na období 5-ti let, tedy od roku 2010 do roku 2014. Poslední termín doručení nabídky do sídla společnosti je 18. listopad 2009 - 12:00 hodin.

    Podrobné podmínky výzvy a podnájmu kempu jsou uvedeny v tomto souboru (pdf, 50 kB). Povinná příloha tohoto textu výzvy, "Dotazník", je v tomto souboru (doc pro Word, 35 kB). Soubory se otvírají vždy v novém okně prohlížeče.

    (13. 10. 2009)

    

    

Manipulace na vodovodní síti

    Upozorňujeme občany města a ostatní odběratele, že v noci z pondělí 29. června na úterý 30. června 2009 od 22:00 hod. do 4:00 hod. budeme provádět proplachování hlavních vodovodních řadů, které zásobují Strakonice I, Strakonice II, Radošovice a Mutěnice. Z tohoto důvodu dojde k zakalení, poklesu tlaku a částečnému přerušení dodávky pitné vody.
    Žádáme všechny odběratele, aby si provedli včasné předzásobení vodou a v této době neodebírali vodu, provedli uzavření vnitřních rozvodů a ihned po obnovení dodávky pitné vody odkalili své přípojky.
    V následujících dnech po tomto proplachování bude prováděno také odkalování vedlejších rozváděcích řadů ve směru od centra města k okrajovým částem města.
    Pokud se vyskytnou závažné nedostatky v kvalitě pitné vody, informujte nás neprodleně na tel. č. 724 500 204 nebo 724 974 001 .

    Provozovatel vodovodu děkuje občanům a odběratelům za pochopení a za spolupráci.    (18. 6. 2009)